Styret i fagforeningen

Navn
Sissel Bjerkely
Stillingstittel
Leder
Telefon
Tlf: 98822952
Epost
Epost: s.bjerkely@hotmail.com
Navn
Kristin Nikolaysen
Stillingstittel
Nestleder
Telefon
Tlf: 98463614
Epost
Epost: kristin.nikolaysen@enebakk.kommune.no
Navn
Anne Marie Johansen
Stillingstittel
Kasserer
Telefon
Tlf: 93619849
Epost
Epost: jan-magj@online.no
Navn
Ann Kristin Moen
Stillingstittel
Opplæringsansvarlig
Telefon
Tlf: 97780864
Epost
Epost: annkristin2009@hotmail.com
Navn
Lillian Fåland
Stillingstittel
Leder yrkesseksjon helse og sosial
Telefon
Tlf: 92463525
Epost
Epost: lillian1914@live.no
Navn
Ann Kristin Moen
Stillingstittel
Leder yrkesseksjon kontor og administrasjon
Telefon
Tlf: 97780864
Epost
Epost: annkristin2009@hotmail.com
Navn
Kristin Nikolaysen
Stillingstittel
Leder yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst
Telefon
Tlf: 98463614
Epost
Epost: kristin.nikolaysen@enebakk.kommune.no
Navn
Morten Sakariassen
Stillingstittel
Leder yrkesseksjon samferdsel og teknisk
Telefon
Tlf: 48029191
Epost
Epost: linesaka@online.no
Navn
Tina Thiamthan
Stillingstittel
Ungdomstillitsvalgt
Telefon
Tlf: 41597874
Epost
Epost: pok-95@hotmail.com
Navn
Ragnhild Bjerkely
Stillingstittel
Pensjonisttillitsvalgt
Telefon
Tlf: 95746398
Epost
Epost: rbjerkely@hotmail.com
Navn
Lillian Fåland
Stillingstittel
Styremedlem
Telefon
Tlf: 92463525
Epost
Epost: lillian1914@live.no
Navn
Morten Sakariassen
Stillingstittel
Styremedlem
Telefon
Tlf: 48029191
Epost
Epost: linesaka@online.no
Navn
Unni Randem
Stillingstittel
Styremedlem
Telefon
Tlf: 90780095
Epost
Epost: unnirand@hotmail.com
Navn
Sissel Janne Helgheim
Stillingstittel
Styremedlem
Telefon
Tlf: 93419942
Epost
Epost: sjhelg@online.no
Navn
Kristin Nikolaysen
Stillingstittel
Hovedtillitsvalgt fagforening
Telefon
Tlf: 98463614
Epost
Epost: kristin.nikolaysen@enebakk.kommune.no