Styret i fagforeningen

Navn
Wibecke Marie Eriksen
Stillingstittel
Leder
Telefon
Tlf: 90798960
Epost
Epost: avd254.leder@fagforening.fagforbundet.no
Navn
Hilde Elinor Holtet
Stillingstittel
Kasserer
Telefon
Tlf: 99581068
Epost
Epost: hilde.holtet@nordrefollo.kommune.no
Navn
Grethe Olsen
Stillingstittel
Opplæringsansvarlig
Telefon
Tlf: 47414442
Epost
Epost: avd254.nestleder@fagforening.fagforbundet.no
Navn
Berit Wicklund Vangsøy
Stillingstittel
Leder yrkesseksjon helse og sosial
Telefon
Tlf: 90936930
Epost
Epost: berit.rizvi@gmail.com
Navn
Ann Sølvi Bakken
Stillingstittel
Leder yrkesseksjon kontor og administrasjon
Telefon
Tlf: 47781952
Epost
Epost: annsolvi.bakken@nordrefollo.kommune.no
Navn
Hanne Reian
Stillingstittel
Leder yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst
Telefon
Tlf: 41334647
Epost
Epost: reianh@gmail.com
Navn
Ole Magnus Røsholm
Stillingstittel
Leder yrkesseksjon samferdsel og teknisk
Telefon
Tlf: 48002872
Epost
Epost: roesholm@hotmail.com
Navn
Ambjørg Myrvang
Stillingstittel
Pensjonisttillitsvalgt
Telefon
Tlf: 91193092
Epost
Epost: ambjoerg@yahoo.no
Navn
Bente Stokker Knutsen
Stillingstittel
Styremedlem
Telefon
Tlf: 47639068
Epost
Epost: bente.stokker.knutsen@fagforbundet.no
Navn
Anita Fjeldvik Lorentzen
Stillingstittel
Styremedlem
Telefon
Tlf: 97037625
Epost
Epost: Anita.Lorentzen@nordrefollo.kommune.no
Navn
Gunn Korsbøen
Stillingstittel
Styremedlem
Telefon
Tlf: 92024514
Epost
Epost: gunnkors@online.no
Navn
Vidar Jakobsen
Stillingstittel
Styremedlem
Telefon
Tlf: 41204559
Epost
Epost: vidar.jakobsen@nordrefollo.kommune.no
Navn
Linda Jeanette Jahr
Stillingstittel
Styremedlem
Telefon
Tlf: 92431716
Epost
Epost: ljjahr@gmail.com
Navn
Grethe Olsen
Stillingstittel
Nestleder
Telefon
Tlf: 47414442
Epost
Epost: Grethe.oslen@nordrefollo.kommune.no
Navn
Theo Mølster
Stillingstittel
Ungdomsutvalget
Epost
Epost: Theo_molster@outlook.com
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?