Nyheter

Arvika

STENGT FOR UTLEIE

12.08.2021

Lokale forhandlinger 2021

Det er i år satt av 1% til lokale forhandlinger. Alle tillitsvalgte i ks kommune fikk før ferien invitasjon til et teams møte vi gjennomførte før sommer ferien. 26.8.21 Utsending av informasjon til alle medlemmer om lokale forhandlinger

25.05.2021

Test

Fare for streik i kommunen. Mette Nord  viser til at lønnsveksten i privat sektor i fjor ble anslått til 1,7 prosent. I offentlig sektor ble det avtalt 1,7 prosent, mens fasiten i privat sektor ble 2,2 prosent. Denne mindrelønnsveksten ble tatt inn i LO Kommunes krav.– Det er alle ansatte, i mange yrkesgrupper, som driver de kommunale velferdstjenestene gjennom hverdager og kriser. Derfor må alle ansatte i kommunene få en god lønnsutvikling, sier Mette Nord.

25.05.2021

Barnehage dagen 2021

I anledning Barnehagedagen 2021 kan vi gratulere følgende barnehager: Ekornrud, Hellerasten, Kolbotn, Vestre Greverud, Langhus, Skoghus, Trollskogen og Øvre Hebekk barnehage dere vil om kort tid få besøk av oss Gratulerer !

15.03.2021

Kvinne dagen 2021

8 mars 2021 ble preget av covid 19 og strenge smittevernregler. Fagforbundet Follo valgte derfor en ny vri på feiring av årets kvinne dag. vi ønsket og nå flere og valget falt på 56 fruktkurver som ble delt ut etter avtale med plasstillitsvalgte.

15.03.2021

Kompetanseforhandlinger - send inn lønnskrav

• Din stilling tilhører kapittel 4. • Utdanningen er fullført i 2020. • Du har ikke mottatt kompensasjon for utdanningen tidligere. • Utdanningen er basert på virksomhetens kompetanseplan eller er vurdert av din leder som relevant for stillingen. • Dokumentasjon på fullført utdannelse er levert til leder eller du kan levere det sammen med kravskjema.

11.02.2021

Fagforeningens Yrkesseksjoner

Informasjon om Yrkesseksjoner i Fagforbundet Follo

09.02.2021

Velkommen til digitalt årsmøte i Fagforbundet Follo

Dato: 20 januar 2021 Kl.: 18.00 Sted: Møtet gjennomføres digitalt på Teams

07.01.2021

Velkommen til digitalt årsmøte Fagforbundet Follo

Til medlemmer i Fagforbundet Follo Velkommen til digitalt årsmøte Dato: 20 januar 2021 Kl.: 18.00 Sted: Møtet gjennomføres digitalt på Teams

07.01.2021

Daldansen

Stengt

11.09.2020

Elv og Hav

Samarbeid om miljøtiltak med stiftelsen Elv og Hav.

11.09.2020

Innkalling til årsmøte 22. januar 2020 på Folkets hus i Ski

INNKALLING ÅRSMØTE, FAGFORBUNDET Follo 22. JANUAR 2020. Folkets hus, Gamleveien 37, 1406 Ski Vi starter med servering av mat kl. 17.00 Årsmøte starter kl.18.00

12.01.2020

Julebrev

Til medlemmer i Fagforbundet Follo! 2019 har vært et spennende år der Fagforbundet Oppegård og Fagforbundet Ski ble til Fagforbundet Follo. Vi har vært heldige som har fått tillit til å være med å bygge opp Fagforbundet Follo, noen utfordringer har det vært underveis men veldig spennene og lærerikt. Fagforbundet Follo er nå over 2400 medlemmer og med 120 flotte plasstillitsvalgte.

20.12.2019

Velkommen til juletrefest!

Folkets hus 6 januar kl 18.00

06.12.2019

Valg av hovedtillitsvalgte i nye Nordre Follo kommune

01.01.2020 blir kommunene Oppegård og Ski slått sammen til Nordre Follo Kommune. Det vil også si at hovedtillitsvalgtressursene blir samlet hos den nye arbeidsgiveren/ nye kommunen og det må derfor foretas nytt valg.

27.09.2019

Fagforbundet Follo - valgkamp

Bruk stemmeretten!

09.08.2019

Det er fortsatt ledige ferieuker!

Søknader om ferieuker i Arvika er fordelt og det er fortsatt noen ledige uker!

03.05.2019

Fagforbundet Follo feirer kvinnedagen

8 mars er en merkedag, idag har vi gitt ut 300 roser til ansatte og medlemmer i Ski og Oppegård!

08.03.2019

Kompetanseforhandlinger kap 4.

Kompetanseforhandlinger 2019 Partene i Ski kommune har blitt enige om å gjennomføre lønnsforhandlinger knyttet til kompetanse i februar hvert år. Forhandlingene har hjemmel i Hovedtariffavtalens kap. 4, pkt. 4.2.4 Kompetanse. Dersom du ønsker å fremme et lønnskrav må: • du per i dag omfattes av denne bestemmelsen og derfor avlønnes i en stillingskode som starter med tallene 6 eller 7 (f.eks. 6559 Konsulent eller 7962 Adjunkt). • du ha fullført kompetansehevende tiltak etter januar 2018, men ikke ha fått kompensert for dette tidligere. • det kompetansehevende tiltaket må være basert på virksomhetens kompetanseplan. Det kan også gis lønnstillegg for kompetanseheving som ikke er forankret i kompetanseplanen, men dette må da særskilt begrunnes og vurderes relevant for stillingen av virksomhetsleder.  Lønnskrav fremmes til Fagforbundet innen 22.2.19.til E-post: fagforbundet@ski.kommune.no

05.02.2019