Til hovedinnhold

Styret i fagforeningen

Navn
Knut Sjulsen
Stillingstittel
Leder
Telefon
Tlf: 97124705
Epost
Epost: knut.sjulsen@ovre-eiker.kommune.no
Navn
Anne Grete Raaen
Stillingstittel
Nestleder
Telefon
Tlf: 92840240
Epost
Epost: annegrete.raaen@ovre-eiker.kommune.no
Navn
Ole-Jørn Dokken
Stillingstittel
Kasserer
Telefon
Tlf: 90568063
Epost
Epost: olejorndokken@gmail.com
Navn
Jorunn Merete Strandenes
Stillingstittel
Opplæringsansvarlig
Telefon
Tlf: 47305660
Epost
Epost: jorunn.strandenes@ovre-eiker.kommune.no
Navn
Bente Røsaas
Stillingstittel
Leder yrkesseksjon helse og sosial
Telefon
Tlf: 92225624
Epost
Epost: bente.rosaas@ovre-eiker.kommune.no
Navn
Torunn Ruud Olsen
Stillingstittel
Leder yrkesseksjon kontor og administrasjon
Telefon
Tlf: 98465463
Epost
Epost: torunn.ruud.olsen@nav.no
Navn
Aud Unni Nybakken
Stillingstittel
Leder yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst
Telefon
Tlf: 93669076
Epost
Epost: aud.nybakken@hotmail.no
Navn
Tore Nylehn
Stillingstittel
Leder yrkesseksjon samferdsel og teknisk
Telefon
Tlf: 90503610
Epost
Epost: tornyle@online.no
Navn
Stine Munkhaugen Havdal
Stillingstittel
Ungdomstillitsvalgt
Telefon
Tlf: 41228199
Epost
Epost: stine_havdal@hotmail.com
Navn
Steinar Karlsen
Stillingstittel
Pensjonisttillitsvalgt
Telefon
Tlf: 47861299
Epost
Epost: steinar.karlsen45@gmail.com
Navn
Mette Johanne Asmyhr
Stillingstittel
Styremedlem
Telefon
Tlf: 41555427
Epost
Epost: mette.asmyhr@fagforbundet.no
Navn
Hege Eide Nikkerud
Stillingstittel
Styremedlem
Telefon
Tlf: 94812403
Epost
Epost: hegeeide.nikkerud@ovre-eiker.kommune.no
Navn
Knut Sjulsen
Stillingstittel
Hovedtillitsvalgt fagforening
Telefon
Tlf: 97124705
Epost
Epost: knut.sjulsen@ovre-eiker.kommune.no
Navn
Anne Grete Raaen
Stillingstittel
Hovedtillitsvalgt fagforening
Telefon
Tlf: 92840240
Epost
Epost: annegrete.raaen@ovre-eiker.kommune.no

Kontaktpersoner

Navn
Torunn Ruud Olsen
Stillingstittel
Plasstillitsvalgt - NAV og leder, yrkesseksjon kontor og administrasjon
Telefon
Tlf: 98465463
Epost
Epost: Torunn-R.Olsen@ovre-eiker.kommune.no
Navn
Hugo Hansen
Stillingstittel
Plasstillitsvalgt Teknisk/vei og park
Telefon
Tlf: 41479460
Epost
Epost: Hugo.Hansen@ovre-eiker.kommune.no
Navn
Tore Nylehn
Stillingstittel
Leder, yrkesseksjon samferdsel og teknisk
Telefon
Tlf: 90503610
Epost
Epost: Tore.Nylehn@ovre-eiker.kommune.no
Navn
Monica Sandnæss
Stillingstittel
Plasstillitsvalgt - renhold/KF
Telefon
Tlf: 40642323
Epost
Epost: monicasandness@gmail.com
Navn
Bente Røsaas
Stillingstittel
PlassTv Boliger til funksjonsh.
Telefon
Tlf: 92225624
Epost
Epost: bente.røsaas@ovre-eiker.kommune.no
Navn
Trine Somby
Stillingstittel
PlassTv boliger til funksj.h/Faasen
Telefon
Tlf: 92454961
Epost
Epost: trinesom@gmail.com
Navn
Hege E. Nikkerud
Stillingstittel
Plass TV helse og omsorg
Telefon
Tlf: 94812403
Epost
Epost: hegeEide.nikkerud@ovre-eiker.kommune.no
Navn
Laila Ranheim
Stillingstittel
Plass TV hjemmetjenester
Telefon
Tlf: 41768153
Epost
Epost: laila.ranheim@ovre-eiker.kommune.no
Navn
Mona Nilsen
Stillingstittel
Pass TV skole/SFO
Telefon
Tlf: 92448567
Epost
Epost: ugyldig_epost@fagforbundet.no
Navn
Jounn Strandenes
Stillingstittel
Plass TV skole/SFO
Telefon
Tlf: 47305660
Epost
Epost: jorunn.strandenes@ovre-eiker.kommune.no
Navn
Heidi Sletten
Stillingstittel
Plass TV barnehager/SFO
Telefon
Tlf: 41247883
Epost
Epost: heidi_sletten@hotmail.no
Navn
Aud Nybakken
Stillingstittel
Plass TV barnehager
Telefon
Tlf: 93669076
Epost
Epost: aud.nybakken@hotmail.no
Navn
Mari Nystrøm
Stillingstittel
Plass TV Solbakken barnehage
Telefon
Tlf: 95849843
Epost
Epost: mari-ny82@hotmail.com
Navn
Vibeke Bunæs
Stillingstittel
Plass TV Smellh. barneh.
Telefon
Tlf: 99402612
Epost
Epost: vibekebunes@hotmail.no
Navn
Kristine Lauritsen
Stillingstittel
Plass TV Møllefossen barneh.
Telefon
Tlf: 48144007
Epost
Epost: kristine_584@msn.com
Navn
Anne Karin Bakke
Stillingstittel
Plass TV Lyngstua barneh.
Telefon
Tlf: 97566487
Epost
Epost: ankaba@hotmail.com
Navn
Ingunn Dahler
Stillingstittel
Plass TV Maurtua barneh.
Telefon
Tlf: 97655938
Epost
Epost: ingun.dahler@hotmail.com
Navn
May Ingun Edvardsen
Stillingstittel
Plass TV Eikertun kjøkken
Telefon
Tlf: 40295888
Epost
Epost: Knutsen68@gmail.com
Navn
Marit T.Sakshaug
Stillingstittel
Plass TV Rådhuset
Telefon
Tlf: 95949799
Epost
Epost: marit.sakshaug@ovre-eiker.kommune.no
Navn
Stine M.Havdal
Stillingstittel
Ungdoms TV
Telefon
Tlf: 41228199
Epost
Epost: stine.munkhauge.havdal@ovre-eiker.kommune.no
Navn
Vegard Nikkerud
Stillingstittel
Plass TV Vann/avløp
Telefon
Tlf: 92830410
Epost
Epost: Vegard.Nikkerud@ovre-eiker.kommune.no
Navn
Rune Larsen
Stillingstittel
Plass TV vaktmestere/KF
Telefon
Tlf: 47608781
Epost
Epost: Rune.Larsen@ovre-eiker.kommune.no
Navn
Hugo Hansen
Stillingstittel
Plass TV teknisk
Telefon
Tlf: 41479460
Epost
Epost: hugo.hansen@ovre-eiker.kommune.no
Navn
Stillingstittel
Telefon
Tlf: 90000000
Epost
Epost: ugyldig_epost@fagforbundet.no
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?