Nyheter

Færre varme hender under Høyre

Fagforbundets tillitsvalgte i Drammen hevder at det er blitt færre ansatte ute hos brukerne av pleie- og omsorgstjenestene de siste fire åra.

Fagforbundet drar ikke til Japan

– I starten ble jeg litt blendet av det spennende programmet. Etter å ha tenkt meg om og snakket med andre i Fagforbundet, bestemte jeg meg for å takke nei, sier hovedtillitsvalgt Elin Kvarekval Hanssen.

Ikke i mål med heltid

Fagforbundet er fornøyd med resultatene når det gjelder innføring av heltid i Drammen kommune, men mener likevel at det fortsatt gjenstår mye før man er kvitt uønsket deltid.

Sjåføropprør i Drammen

Sjåførene nekter å etterkomme et pålegg om at de skal rope opp alle bussholdeplasser på busslinjene hvor det ikke er automatisk opprop. Det gjelder alle linjer, unntatt fire bybusslinjer.