Nyheter

Kjære medlem

Fagforbundet sender i løpet av de nærmeste dagene ut SMS til ca 31.000 medlemmer om fradragsberettiget fagforeningskontingent

Kaffetreff i Folkets Hus Drammen

Onsdag 7.mars 2018, klokken 12.00, inviterer pensjonistutvalget til kaffetreff. Fagforbundets leder Elisabeth Schjenken Arntsen informere om prosessen med etableringen av Nye Drammen kommune fra 1.januar 2020. Veldig spennende prosess som nå pågår i det gode samarbeide mellom kommunene Svelvik, Nedre Eiker og Drammen