Styret i Fagforbundet Drammen

Navn
Elisabeth Schjenken Arntsen
Stillingstittel
Leder
Telefon
Tlf: 91880862
Epost
Epost: Elisabeth.Schjenken.Arntsen@drammen.kommune.no
Navn
Laila Evensen
Stillingstittel
Nestleder
Telefon
Tlf: 41630436
Epost
Epost: laila.evensen@drammen.kommune.no
Navn
Arne H Kristoffersen
Stillingstittel
Kasserer
Telefon
Tlf: 91536737
Epost
Epost: arne.kristoffersen2@ebnett.no
Navn
Juanita Sundberg
Stillingstittel
Opplæringsansvarlig
Telefon
Tlf: 95000554
Epost
Epost: juanita.sundberg@drammen.kommune.no
Navn
Hilde von Hafenbrädl
Stillingstittel
Leder yrkesseksjon helse og sosial
Telefon
Tlf: 99252721
Epost
Epost: hilde.von.hafenbradl@drammen.kommune.no
Navn
Merete Marstad Jonassen
Stillingstittel
Leder yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst
Telefon
Tlf: 48296934
Epost
Epost: merete.marstad.jonassen@ebnett.no
Navn
Paal Lauritzen
Stillingstittel
Leder yrkesseksjon samferdsel og teknisk
Telefon
Tlf: 91564715
Epost
Epost: paal.lauritzen@drammen.kommune.no
Navn
Tonje Hansen
Stillingstittel
Ungdomstillitsvalgt
Telefon
Tlf: 90262949
Epost
Epost: tonje_hansen985@hotmail.com
Navn
Margaret Sømme Wilthil
Stillingstittel
Pensjonisttillitsvalgt
Telefon
Tlf: 90694227
Epost
Epost: margaret.wilthil@ebnett.no
Navn
Tina Helena Westman
Stillingstittel
Styremedlem
Telefon
Tlf: 95044383
Epost
Epost: haav-th@online.no
Navn
Janne Helga Lorentzen
Stillingstittel
Varamedlem pensjonistutvalg
Telefon
Tlf: 95942740
Epost
Epost: janne.lorentzen@icloud.com
Navn
Alexander Glestad Andresen
Stillingstittel
Varamedlem ungdomsutvalg
Telefon
Tlf: 97519938
Epost
Epost: alexander_glestad@hotmail.com
Navn
Hege Anita Ulstein
Stillingstittel
SekretÆr fagforeningen
Telefon
Tlf: 90911813
Epost
Epost: hegeuls@gmail.com
Navn
Ailin Christie
Stillingstittel
Vara styremedlem seksjon
Telefon
Tlf: 94163323
Epost
Epost: ailin.christie@gmail.com

Hovedtillitsvalgte

Oversikt over hovedtillitsvalgte i avdeling 021 Drammen

Navn
Elisabeth Schjenken Arntsen
Stillingstittel
Leder og hovedtillitsvalgt
Mobil
Mobil: 91880862
Epost
Epost: Elisabeth.Schjenken.Arntsen@drammen.kommune.no
Navn
Alvaro Fernandez Montenegro
Stillingstittel
Hovedtillitsvalgt
Mobil
Mobil: 94167886
Epost
Epost: Alvaro.Fernandez-Montenegro@drammen.kommune.no
Navn
Evind Småge
Stillingstittel
Hovedtillitsvalgt
Mobil
Mobil: 40820130
Epost
Epost: Eivind.Smage@drammen.kommune.no
Navn
Paal Lauritzen
Stillingstittel
Hovedtillitsvalgt
Mobil
Mobil: 91564715
Epost
Epost: paal.lauritzen@drammen.kommune.no
Navn
Marianne Strand Haugen
Stillingstittel
Hovedtillitsvalgt
Mobil
Mobil: 40918306
Epost
Epost: Marianne.Strand.Haugen@drammen.kommune.no
Navn
Gro Elisabeth Bolstad
Stillingstittel
Hovedtillitsvalgt
Mobil
Mobil: 46863130
Epost
Epost: Gro.E.Bolstad@drammen.kommune.no
Navn
Juanita Sundberg
Stillingstittel
Hovedtillitsvalgt
Mobil
Mobil: 95000554
Epost
Epost: Juanita.Sundberg@drammen.kommune.no
Navn
Heidi Gravdahl Reek
Stillingstittel
Hovedtillitsvalgt
Mobil
Mobil: 90123258
Epost
Epost: Heidi.Gravdahl.Reek@drammen.kommune.no

Klubber

Klubber

Navn
Bendik Farnes
Stillingstittel
Klubbleder Drammen Havn
Mobil
Mobil: 99543164
Epost
Epost: bendik.farnes@drammenhavn.no
Navn
Einar Stake
Stillingstittel
Klubbleder RFD
Mobil
Mobil: 90701796
Epost
Epost: einar-stake@c2i.net