Vi er fortsatt der for deg !

En liten oppdatering fra "kontoret"

30. april 2020 av Fagforbundet Halden og Aremark

Først en stor takk til alle våre medlemmer som daglig står på, jobber og bidrar til gode løsninger i en rar og utfordrende hverdag. Hvor lenge situasjonen med tiltak vil gjelde vet vi ikke, så inntil videre fortsetter vi med hjemmekontor. Våre fasttelefoner på kontoret går ikke å viderekoble så ta kontakt på mobil 95960210, mail eller via din plasstillitsvalgte. Flere kontaktopplysninger ligger her på nettsiden. Ubesvarte anrop har vært sjekket men vi har nok ikke fått tak i alle, så ta gjerne kontakt igjen. Det vil snart være på plass en ny telefonløsning som vil fungere bedre. 

Det er gjort avtaler med arbeidsgivere både lokalt og nasjonalt for å komme best mulig ut av denne spesielle situasjonen. Men, selv om det inngås flere avtaler skal det forsatt drøftes med tillitsvalgte. Lov og avtaleverk gjelder fortsatt. Er det en plasstillitsvalgt på din arbeidsplass så ha dialog med han/henne.

Har du blitt permittert, eller står i fare for å bli det, er det viktig at du gir oss beskjed. Du vil da få fritak for kontingent og bare betale forsikring/stønadskasse.

Vi har ukentlige møter med regionsleder for å holde oss oppdatert på det som gjøres sentralt og for å gå gjennom forskjellige problemstillinger. Det dukker stadig opp utfordringer men medlemmene våre skal være trygge på at vi står på for dem.

Ta kontakt om du lurer på noe eller trenger bistand, vi er der for deg !