Hvordan håndtere krevende situasjoner og personer ?

John Grimsby vil hjelpe deg å forstå ulike menneskelige reaksjoner i krise og hvordan kommunisere i slike situasjoner.

28. august 2019 av Fagforbundet Halden og Aremark

Fagforbundet Halden ønsker velkommen til et viktig kunnskaps- og refleksjonsprogram om hvordan ansatte ved offentlige kontorer kan håndtere krevende situasjoner og personer

 

Sted:   Kommunestyresalen                 Dato  16.09.19      Kl  17-20

 

Påmelding via sms med navn til :       Jeanett             47821357

                                                                Hege                45619577

   

Påmeldingsfrist torsdag 12.09.19

 

Foreleser: John Grimsby

Mange ansatte ved offentlige kontorer vil kunne møte mennesker som er fortvilet eller sinte – og noen ganger ustabile eller i verste fall truende. Slike situasjoner er faglig og menneskelig utfordrende: i det offentlige skal vi møte alle mennesker på best mulig måte – og samtidig må vi beskytte og ta vare på oss selv. Hvordan forstå ulike menneskelige reaksjoner i krise og hvordan kommunisere i slike situasjoner?

Programmet passer for alle som er i direkte kontakt med brukere og klienter. Målet er å bidra til likeverdige tjenester og trygghet i egen yrkesrolle og arbeidshverdag.

Innhold

  • Forberedelse for det uventede: kriseberedskap i virksomheten
  • Forståelse av kriser og stressreaksjoner
  • Praktisk krisepsykologi: kommunikasjon og yrkesrolle
  • Verdier, innlevelse og praktisk yrkesetikk
  • Hvordan forebygge og unnvike unødig konflikt
  • Hva gjør det med oss å møte fortvilede eller sinte brukere?
  • Inntrykk og uttrykk: Identifikasjon, bearbeidelse og avlastningssamtaler
  • Arbeidsmiljø, kollegastøtte og selvhjelp

John Grimsby er kjent som en engasjerende kursholder med faglig tyngde og inkluderende form. Han er utdannet sykehusprest og har i mange år arbeidet ved Oslo universitetssykehus og Rettsmedisinsk institutt med mottak av pårørende kort tid etter ulykker og brå død. John Grimsby har undervist i yrkesetikk og krisepsykologi ved Høgskolen i Oslo og ledet Signo Conrad Svendsen senter i Oslo og Trondheim. I dag er han kirkesjef i Asker, rådgiver i familievernet og bistår Fagforbundet og kommuner over hele landet med fagutvikling og kurs.

 

Det vil bli enkel bevertning                       Velkommen                                  Mvh Yrkesseksjonene