Nettstedet er under oppgradering og kan derfor i perioder være ustabilt eller mangle innhold.

Lokalforeningens håndtering av situasjonen vedrørende coronaviruset

Kontoret stenges og det innføres bruk av hjemmekontor for de tillitsvalgte som har arbeidssted i foreningens lokaler.


Sist oppdatert: 14.04.2021

Kontorene på biblioteket vil være stengt til 14.april. Kontorene vil kunne benyttes ved spesielle behov, men er ikke åpent for besøkende. Alle tillitsvalgte vil være tilgjengelige og kontaktinformasjon finnes på nettsiden. Ber om at det fortrinnsvis brukes mail. 

Aktuelle saker vil fortsatt følges opp i prioritert rekkefølge. Eventuelle møter vil vurderes i hvert enkelt tilfelle.