Styret i fagforeningen

Navn
Lisbeth Kristiansen
Stillingstittel
Leder
Telefon
Tlf: 93037183
Epost
Epost: likr@fredrikstad.kommune.no
Navn
Pål Andreas Christiansen
Stillingstittel
Nestleder
Telefon
Tlf: 41296478
Epost
Epost: pach@fredrikstad.kommune.no
Navn
Anne Grønning Otkjær
Stillingstittel
Kasserer
Telefon
Tlf: 99611315
Epost
Epost: annegronning68@gmail.com
Navn
Hege Dubec
Stillingstittel
Opplæringsansvarlig
Telefon
Tlf: 97088755
Epost
Epost: hhag@fredrikstad.kommune.no
Navn
Ine Marie Hansen
Stillingstittel
Ungdomstillitsvalgt
Telefon
Tlf: 47678119
Epost
Epost: inemha@fredrikstad.kommune.no
Navn
Marianne Andersen
Stillingstittel
Leder yrkesseksjon kontor og administrasjon
Telefon
Tlf: 95189792
Epost
Epost: marianneandersen81@gmail.com
Navn
Jon-Andreas Seth Johansen
Stillingstittel
Leder yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst
Telefon
Tlf: 90190376
Epost
Epost: jonasethramo@hotmail.com
Navn
Arild Martinsen
Stillingstittel
Leder yrkesseksjon samferdsel og teknisk
Telefon
Tlf: 91846458
Epost
Epost: arim@fredrikstad.kommune.no
Navn
Lill Grete Mørk
Stillingstittel
Leder yrkesseksjon helse og sosial
Telefon
Tlf: 46785947
Epost
Epost: limy@fredrikstad.kommune.no
Navn
Bjørg Brynildsen
Stillingstittel
Pensjonisttillitsvalgt
Telefon
Tlf: 97672195
Epost
Epost: bj.bryni@online.no
Navn
Kristin Gjerløw
Stillingstittel
Styremedlem
Telefon
Tlf: 95761150
Epost
Epost: krgj@fredrikstad.kommune.no
Navn
Monika Iren Songedal
Stillingstittel
Styremedlem
Telefon
Tlf: 47234401
Epost
Epost: moniren.songedal@gmail.com

Frikjøpte tillitsvalgte

Navn
Heidi Marie Eriksen
Stillingstittel
Frikjøpt 100% Helse og velferd:. Omsorgssenter, Hjemmesykepleien, Dagsenter, Tildelingskontor
Telefon
Tlf: 69306582
Epost
Epost: heik@fredrikstad.kommune.no
Navn
Marius Raae
Stillingstittel
Frikjøpt 100% Skole, SFO, kultur
Telefon
Tlf: 69306642
Epost
Epost: mraa@fredrikstad.kommune.no
Navn
Lasse Enersen
Stillingstittel
Frikjøpt 100% Helse og velferd:Tjenester for funksjonshemmede, NAV, Friskliv og Mestring
Telefon
Tlf: 69306592
Epost
Epost: laen@fredrikstad.kommune.no
Navn
Kristin Gjerløw
Stillingstittel
Frikjøpt 80% utdanning og oppvekst: Etat barnehage, Etat familie og barn . 20% Private barnehager
Telefon
Tlf: 69306575
Epost
Epost: krgj@fredrikstad.kommune.no
Navn
Thor Hauge
Stillingstittel
Frikjøpt 80%: Etat Teknisk. Mat, vaskeri og praktisk bistand
Telefon
Tlf: 69361322
Epost
Epost: thge@fredrikstad.kommune.no
Navn
Lisbeth Kristiansen
Stillingstittel
Frikjøpt 50% Sentrale staber.
Telefon
Tlf: 696571
Epost
Epost: likr@fredrikstad.kommune.no
Navn
Pål Andras H Christiansen
Stillingstittel
Frikjøpt 50% : Helse og velferd, Sentrale staber
Telefon
Tlf: 69306573
Epost
Epost: pach@fredrikstad.kommune.no