Nyheter

Turnuskurs 15. 16. og 17. september

Omsider etter over 1,5 år er vi i gang med fysiske kurs for tillitsvalgte igjen. Startet med to turnuskurs som vi kjørte parallelt to forskjellige steder.

17.09.2021

Stortingsvalget 2021- Din stemme kan være avgjørende!

Viken fylkeskommune har tre valgdistrikter. Valgdistrikt er det området som det velges representanter fra og i Viken er den delt inn etter de tidligere fylkene Akershus, Buskerud og Østfold.

19.08.2021

Marte Sofie ble årets helsefagarbeiderlærling i Viken

Vinneren av prisen tar ansvar, er omgjengelig og bidrar positivt til arbeidsmiljøet. Hun blir beskrevet som en medarbeider som man kan stole på, får andre til å føle seg trygge, og er meget godt egnet i sitt yrke, skriver juryen.

21.06.2021

86 tillitsvalgte har gjennomgått valgkampskolering

Fagforbundet Viken har hatt skolering i valgkamparbeid for fagforeningen. Det har vært tre kurs, ett for hvert av de tre stortingsvalgkretsene, på Teams selvfølgelig. Innledere på kursene var fra Fagforbundets infoavdeling, avdeling Politikk og samfunn og fra LOs regionkontor. Dessuten deltok toppkandidatene fra de rødgrønne partiene med politiske appeller.

10.05.2021

"Streaming" av regionsmøte 25.mars for Fagforbundet Viken

Til alle delegater, innleder og gjester til Regions møte i Fagforbundet Viken. Til den politiske debatten har vi vært så heldige å få de fremste politikerne våre. Derfor gjør vi oppmerksom på at vi kommer til å streame møte fram til vi går til lunch. Dette opptaket vil ligge ute i 10 dager og meningen med det er at dere kan sende denne linken ut til medlemmene i din fagforening slik at de også får høre den politiske debatten!

24.03.2021

"Vikens Time"

Nå i disse korona tider har Fagforbundet Viken etablerer en plattform for å gjennomfør jevnlig skolering av alle typer tillitsvalgte. Vi har valgt å kalle det "Vikens Time".

03.02.2021

Årsmøte Fagforbundet Kongsberg

Fagforbundet Kongsberg gjennomførte sitt årsmøte digitalt 28. Januar 2021. Knut Helge Klonteig leder av Fagforbundet Kongsberg i 27 år takket for seg for å gå ut i pensjonistenes rekker.

28.01.2021

Tusen takk til Fagforbundet fra generalsekretær i SOS-Barnebyer

Kjære barnebykontakter og gode samarbeidspartnere i Fagforbundet. 2020 er og har vært et spesielt år! Et år som har krevd mye av oss. Smitteverntiltak og konsekvensene av pandemien berører oss alle. Vi har måttet holde oss hjemme, barnehager og skoler har vært stengt, og foreldre har sittet på hjemmekontor.

10.12.2020

De politiske partiene må avklare sitt syn på eventuell oppløsning av Viken

Regionreformen ble vedtatt av Stortingsflertallet i 2017. Til tross for at de politiske partiene utenom regjeringspartiene var imot tvangssammenslåing av fylker, ble altså Viken fylke en realitet fra 1.1.2020 - En region uten folkelig forankring, felles kultur eller identitet.

27.11.2020

Nei til samarbeid med okkupasjonsmakter

Fagforbundet Viken tar avstand fra ulovlig okkupasjon. Vi ber derfor alle kommuner og fylkeskommuner i Viken om å avstå fra å kjøpe varer og tjenester, samt investere i bedrifter som befinner seg på okkuperte områder i henhold til internasjonal rett. Disse bestemmelsene må tas inn i kommunenes og fylkeskommunenes innkjøpsreglement, investeringsplaner og seriøsitetsbestemmelser.

27.11.2020

Heltid nå!

Alle skal ha rett til hel stilling og fast ansettelse. Derfor arbeider Fagforbundet for å lovfeste retten til full stilling. Mange av Fagforbundets medlemmer jobber deltid. Flest deltidsstillinger finner vi i kommunesektoren. Dette gjelder særlig innen helse og omsorg, renhold og for ansatte i skole og skolefritidsordninger.

27.11.2020

Full støtte til vekterne!

Vekterstreiken er nå inne i sin tiende uke og er nylig trappet opp ytterligere, over 2000 vektere er nå ute i streik og kjemper for en lønn å leve av og rettigheter mange av oss tar for gitt.

27.11.2020

Fagforbundet Viken er bekymret for kommuneøkonomien

Overføringene til kommunene i forslaget til statsbudsjett for 2021 gir ingen grunn til jubel. En vekst i kommunenes frie inntekter på 2 milliarder er historisk svakt. Det kommer til å påvirke kommunenes budsjettarbeid og kan gjøre innbyggerne mindre trygge

27.11.2020

Fagforbundet Viken sitt representantskapsmøte 17.- 18. november 2020.

'"Representantskapet er det høyeste beslutningsorganet mellom Regionsmøtene som gjennomføres 2. hver år. Her besluttes blant annet strategier for lønnsoppgjørene og andre større politiske og organisatoriske saker slik som handlingsplaner, beretninger og budsjett."

18.11.2020

Utfordring under representantskapet i Fagforbundet Viken 17. og 18. november!

Målet vårt under representantskapet er å samle inn kr. 10 000,- og 10 nye bidragsytere i løpet av møtet. Hvis vi klarer dette målet vil Astrid og Ruth lære seg bursdagssangen på portugisisk. Så skal de synge den for dere på neste representantskap.

17.11.2020

Podkast om barnebyen i Angola - 10 år i drift!

Fagforbundet er det eneste fagforbund og organisasjon i verden som har en egen SOS-barneby

10.11.2020

Fagbrev på jobb!

For dei som ikkje har fått det med seg, Webinar om Fagbrev på jobb. Lenke til arrangementet. https://www.ks.no/fagomrader/arbeidsgiverpolitikk/kompetanse-og-rekruttering/webinar-om-ordningen-fagbrev-pa-jobb/

30.10.2020

Kurs i grunnleggende forhandlinger

10 fornøyde og engasjerte deltakere på kurs i grunnleggende forhandlinger på Quality Hotel Olavsgaard i dag. Veileder var Trude Stavheim fra kompetansesenteret.

16.10.2020

Besøk hos Brann og feiervesenet i Nore og Uvdal

«onsdag 14. oktober var undertegnede på besøk hos brann og feiervesenet i Nore og Uvdal sammen med styrmedlem Geir Halvorsen, som også er hovedtillitsvalgt for brannkorpsklubben Nedre Romerike. Vi var invitert av Leder og hovedtillitsvalgt Ida Snarheim i fagforbundet Nore og Uvdal. Det ble et hyggelig møte hvor vi fortalte om fordelene med å være organisert i fagforbundet også for deltidsbrannmannskap, og det var flere som meldte seg inn der og da.» På bildene; Ida Snarheim, leder/HTV Geir Halvorsen, styremedlem i yrkesseksjon samferdsel og teknisk Viken Kai Redalen, brannsjef Bjørn Andreassen, nestleder yrkesseksjon samferdsel og teknisk Viken.

15.10.2020