Yrkesprofilen – Renholder på operasjon

Yrkesseksjon samferdsel og teknisk har vært i dialog med Gunn Torild Hansen, som jobber som renholder på operasjon ved Sykehuset i Vestfold.

1. september 2020 av Rune Mathiassen

Hvorfor valgte du å bli renholder?

Det var egentlig helt tilfeldig. Etter 18 år i hotell og restaurantbransjen var jeg moden for å prøve noe nytt. Jeg fikk jobb i et vikarbyrå og jobbet der i ett år. Gjennom de kom jeg i jobb på sykehuset i Tromsø. Etter noen korte vikariater fikk jeg fast jobb som assistent på Intensivavdelingen. Det var en fin og variert jobb, hvor jeg trivdes veldig godt. 

Etter 3 år i Tromsø, ble jeg overtalt av ei venninne til å flytte til Tønsberg. Så jeg sa opp jobben min og flyttet dit i 2006. Søkte så jobb på sykehuset i Tønsberg, hvor jeg jobbet i en kort periode på Intensivavdelingen. Der var det dessverre ikke mulighet for fast jobb. Jeg kontaktet da renholdsavdelingen, og fikk vikariat som renholder på operasjon, og der er jeg fortsatt.

Hvilken funksjon fyller en renholder på operasjon?

 Som renholder på operasjon er du en del av et sammensatt team. Vi jobber i tredelt turnus, med jobb hver fjerde helg. Vi har vaktkoder i turnus som forteller oss hvilke områder vi har ansvar for. Jobben består av daglig renhold av hele avdelingen. Vi må alltid ha fokus på operasjonsstuene, de er første prioritet. Hver stue er utstyrt med en tavle med forskjellige lys. Rødt betyr at «operasjon pågår», grønt betyr «ledig», gult betyr «under vask» og oransje betyr «klar til vask». Pleierne setter på oransje når de er ute, og vi setter på grønt når vi er ferdige. 

Vi rengjør og fjerner utstyr som ikke skal brukes mer, og dekker nytt bord til neste operasjon. 
Rengjøring av stuene gjøres etter egne prosedyrer. 
Først tar vi ut alt av søppel, og desinfiserer til slutt. Tempoet er høyt, vi har ca. 20 stuer i gjennomsnitt på dagtid og litt variabelt på kveld og natt. Om ettermiddagen gjennomfører vi sluttvask på alle stuene, og rengjør kirurgisk håndvask samt skyllerommene, så alt er klart til neste dag.

Vi har også en del assistentoppgaver som vi utfører. Dette kan være å fylle opp varmeskap, rengjøre og fylle opp gipsetrallen, fylle opp forbruksvarer over kirurgisk håndvask osv. som vi rullerer på. Vi hjelper også til med å hente å levere prøver til laboratoriet.  

Vi som jobber fast, har egne ansvarsområder som vi har ansvar for å holde rent. Alle har en operasjonsstue, så kan du for eksempel ha et lager, spiserom e.l. i tillegg. Dette området har du ansvar for at det blir utført periodisk renhold, gulvbehandling, vindusvask osv. på.

Hvilke utfordringer møter du som renholder på operasjon?

Den største utfordringen er tilstrekkelig tid i en hektisk hverdag. Med et høyt tempo, er det godt med dyktige ledere på operasjon, som er flinke til å inkludere oss. Vi er ca. 15 ansatte i avdelingen.  

Hvordan blir man renholder på operasjon? 

Du må like høyt tempo og kunne jobbe i team. Renholdere på operasjon må følge rutiner, og være grundig. Jobben krever ikke fagbrev, men de fleste ender opp med å ta det. Arbeidsgiver oppfordrer alle til å ta fagbrev.

Fagbrev som renholdsoperatør: 

Vg1 - Bygg og anleggsteknikk
Vg2 - Overflateteknikk
Vg3 eller opplæring i bedrift - Renholdsoperatørfaget

https://utdanning.no/studiebeskrivelse/renholdsoperatorfag

Har man lang erfaring som renholdsoperatør, kan man også ta fagbrev som praksiskandidat.