Yrkesprofilen - Enhetsleder ved kulturhuset 37

Yrkesseksjon kontor og administrasjon har vært i dialog med Fagforbundets medlem, Raymond Johnsen som er Enhetsleder ved Kulturhuset 37 i Horten kommune.

19. august 2020 av Rune Mathiassen

 

Hvilke oppgaver har du som enhetsleder?

Som enhetsleder i Kulturhuset 37 har jeg personalansvar for 20 ansatte fordelt over flere arbeidssteder. Ansvaret består generelt av oppfølging av de ansatte, samt økonomi og budsjett for alle arbeidssteder innenfor Kultur37.

Dette innebærer også ansvar for sammensetting av arbeidsgrupper innenfor:

Cafe Gul (Som ligger på huset), Fritidsklubber, Ungdommens kulturmønstring (Trettisjufestivalen), Skateklubb, Musikkbinger, ferieklubb, Åpen scene, Ung 37 og tilrettelagte tilbud. Jeg har også ansvar for Rådhuskantina som blant annet er en arbeidsopplæringsbedrift.

Innenfor Kultur 37 har vi siden 1992 hatt et eget musikk-band, «Gode venner», som er et musikk-band for mennesker med psykisk utviklingshemming.

Mer om de forskjellige tilbudene kan du lese om her:

https://www.horten.kommune.no/kommunalomrader/kultur-og-samfunnsutvikling/kultur/kulturhuset-37/

Selv om det i utgangspunktet er en 0800-1600 jobb så er jeg som Enhetsleder tilgjengelig hele tiden da Kulturhuset har åpent fra 0800-21:30.

Utover de nevnte oppgavene ovenfor deltar jeg som Enhetsleder i flere fora, blant annet med helse, politi, rus-enhet osv.

De siste 2 årene har vi også vært igjennom en større rehabiliteringsperiode av bygningene i kulturkvartalet. Det har vært noe forsinkelser grunnet Covid-19, men nyåpningen skal foregå etter nyttår 2021 (Kulturhuset 37 åpent 26/10-2020).

Hvordan har det vært å være leder nå i denne Koronapandemien, og hvilke utfordringer står dere ovenfor med tanke på hjemmekontor og smittevern?

Det kan være noe utfordrende når en ikke kan møtes fysisk.

Jeg har heldigvis et veldig godt samarbeid med tillitsvalgte i Fagforbundet, og det er særs viktig når vi står i utfordringer, blant annet som nå.

Eksempelvis så hadde vi vårt første fysiske personalmøte tirsdag 11.08. Pandemien gjorde som vi alle vet at landet ble stengt ned den 12.03.2020, og det er en utfordring i seg selv å skulle holde alle trådene samlet når en ikke kan møtes fysisk.

Teams var møtearena for planlegging av blant annet hvordan vi kunne nå ut til brukerne av Kulturhuset 37.

Vi klarte i starten å omplassere to personer med mindre stillinger, og det var noen timebaserte ressurser som mistet sine vakter, men vi slapp heldigvis å permittere noen.

For at noen sårbare grupper skulle få bistand så fikk vi gjort noen endringer på arbeidsoppgavene ved at Miljøarbeiderne «patruljerte» med bil til områder vi antok eller visste det oppholdt seg ungdommer. Vi hadde rett og slett Corona-vakter som veiledet ungdommen ute på deres arena. Ungdommen fikk på denne måten allikevel møtt personalet selv om ungdomsklubben var stengt.

Vi har fremdeles ikke åpnet ordinært, men Cafeen vår er åpen nå. Det samme er det med Skate-området som vi har oppgradert for 1,3 millioner. Her kan vi organisere flere arrangementer bl.a NM i Skate. Tidligere har vi også hatt både Østlandsmesterskap og Europamesterskap.

Hvorfor valgte du å arbeide som leder ved Kulturhuset 37?

Jeg har alltid vært opptatt av kultur, barn og unge og festival-livet så dette er både en jobb, hobby og en livsstil som jeg trives svært godt med.

Hvilken utdanning gjelder, og hvilke kriterier må oppfylles for å få jobb som leder ved denne avdelingen?

Jeg har i grunnen gått «gradene», og begynte som Miljøarbeider og Barne- og ungdomsarbeider i 2002- Deretter jobbet jeg som konsulent, og i 2010 overtok jeg formelt rollen som daglig leder. Jeg har en cand. Mag grad fra UIO med litteratur- og teatervitenskap, samt mellomfag norsk.

For å få jobb som Enhetsleder ved Kulturhuset 37 i dag ser vi etter personer med minimum 3-årig høgskole eller Universitet, eksempelvis Kulturledelse i Bø, eller Økonomi og personal/HR.

En må også ha mye personlig egnethet.

Link til utdanningen:

https://www.usn.no/studier/finn-studier/samfunnsvitenskap-og-kulturstudier/bachelor-i-kulturledelse/

https://www.usn.no/studier/finn-studier/okonomi-ledelse-og-innovasjon/bachelor-i-okonomi-og-ledelse/

https://utdanning.no/utdanning/kristiania.no/bachelor_i_hr_og_personalledelse


Hvor lenge har du vært medlem, og hva var det som gjorde at du meldte deg inn i Fagforbundet?

Jeg ble medlem rundt 2003.

Grunnen til at jeg meldte meg inn var fordi at «noen fortalte meg at det var en mulighet»!

Noen har prøvd å «omvende» meg, men jeg blir i det største arbeidstakerorganisasjonen som er Fagforbundet.

Takk til Raymond for en interessant, lærerik og veldig hyggelig prat om hverdagen til Enhetsleder i Kultur37!

 

Yrkesseksjon kontor og administrasjon
Fagforbundet Vestfold og Telemark