Yrkesprofilen - Byggesaksbehandler

Yrkesseksjon kontor og administrasjon har vært i dialog med vårt medlem, Bente Sjåberg, som er byggesaksbehandler ved Virksomhet Byutvikling i Porsgrunn kommune.

18. september 2020 av Rune Mathiassen

Hva er en byggesaksbehandlers jobb, og hvilken funksjon har en byggesaksbehandler ved deres enhet?

Vi saksbehandler alle typer byggesaker som er søknadspliktig etter plan og bygningsloven. Dette kan være store industribygg, privatboliger, tilbygg til bolig, garasjer, fritidsbolig, en mur osv.

Nå i denne Corona-pandemien har vi også sett en stor økning av søknader om å lage badebasseng på egen tomt, og dette er også innenfor vårt felt av byggesaksbehandling.

Som du ser, alt av det som innbyggerne ønsker å endre eller utvide hjemme skal saksbehandles av oss.

Det er naturligvis ikke alle som kjenner lovverket like godt, og derfor har vi også veiledning på telefonen blant annet med byggesaksvakt 2 dager i uka, hvor vi ringer opp publikum som har sendt spørsmål om byggesaker til oss via Servicesenteret i kommunen.

Hvilke utfordringer møter en byggesaksbehandler på jobb?

Vi har ganske mye å gjøre, og er pålagt å holde oss innenfor tidsfrister. Dette kan til tider være en utfordring.

Nå har heldigvis politikerne sett at vi trenger flere ressurser så i disse dager har vi begynt prosessen med å ansette en ny Byggesaksbehandler.

Ingen byggesaker er like, og vi kan til tider få en del klager fra misfornøyde innbyggere.

Vi må naturligvis følge lovverket slik som byggeforskrifter, reguleringsplaner osv. sier. I tillegg så må vi følge opp vedtak fattet fra Fylkesmannen, men vi er veldig løsningsfokuserte, og leter alltid etter muligheter for å kunne fatte positive vedtak. Vi ønsker jo gjerne at folk skal få det slik som de ønsker.

Stort sett så har vi veldig hyggelige innbyggere i vår kommune, og sakene pleier som oftest å løse seg greit.

 

Hvorfor valgte du å bli saksbehandler?

Jeg begynte som sekretær i kommunen i 1982.

Etter noen år ble jeg tilbudt en stilling som Byggesaksbehandler på Byutvikling, avdeling Byggesak. Deretter tok jeg utdanning som Byggesaksbehandler.

Ved å jobbe som byggesaksbehandler treffer jeg masse hyggelige mennesker. Jeg jobber i et spennende, tverrfaglig arbeidsmiljø der vi alle arbeider som Byggesaksbehandler. Noen er utdannet ingeniører, noen arkitekter og noen jurister. Som byggesaksbehandler er en heldig og får sett, og blitt med på utviklingen av byen vår på en litt annen måte enn mange andre.

Hvordan har det vært å være byggesaksbehandler nå i denne Korona-pandemien, og har dere hatt mye hjemmekontor?

Vi har hatt mye hjemmekontor. Dette har vært en positiv opplevelse som har fungert utrolig bra. Det å komme på jobb å få treffe kollegaer er topp, men når du jobber hjemmefra får du roen til å få unnagjort mer arbeid da du ikke har like mange forstyrrelser som på arbeidsstedet. Det er mer effektivt å jobbe hjemmefra, og man får raskere unna saker.
Håper at vi fortsatt kan ha mulighet å jobbe noe hjemmefra, også i fremtiden, så jeg sier ja-takk begge deler.

Hvordan blir man saksbehandler?

Du må helst ha utdanning på høyskolenivå som ingeniør, arkitekt eller jurist, men du kan ha utdanning som fagarbeider, men da må du ha lang realkompetanse.

https://www.usn.no/hub/teknologi/5-ulike-veier-for-a-bli-ingenior-article222151-33223.html

https://www.uib.no/jur/23282/hvem-passer-jusstudiet#

https://utdanning.no/yrker/beskrivelse/arkitekt

Når det gjelder utdanning på Byggesakskolen, så er denne dessverre ikke oppe å går akkurat nå. NTNU Gjøvik har noen delfag og jobber følgelig med å etablere Byggesakskolen på nytt.

Hvor lenge har du vært medlem i Fagforbundet?

Jeg har vært medlem i Ca 37 år!

Hvorfor er du medlem i Fagforbundet, og har du et godt tips for hvorfor andre i samme situasjon bør bli medlem i Fagforbundet?

Fagforbundet står på for medlemmene sine.

Lokalforeningen sørger for at det velges plasstillitsvalgte på alle arbeidsplasser. Noe som jo er medlemmenes beste fordel! Har vi noen utfordringer i jobbsammenheng så vet vi at vi har Fagforbundet i ryggen og de bistår oss om vi trenger det.

Fagforbundet har veldig gode avtaler i forhold til forsikringer via LO favør. Vi har blant annet en veldig god tannhelseforsikring og reiseforsikring.

Innboforsikringen har jeg benyttet meg av en gang på alle disse årene. Da vi ble frastjålet 2 sykler som sto i boden. Jeg ringte forsikringen på søndag, og allerede på mandagen sto pengene på kontoen! Fantastisk service, og absolutt et argument for å bli medlem.

Jeg må til slutt få skryte av lokalforeningen i Porsgrunn sin hytteklubb der vi medlemmer har mulighet til å leie Fagforbundets flotte hytte på Gautefall.


Tusen takk for at du ville dele litt av din arbeidshverdag med oss i Fagforbundet, Bente!

 

Fagforbundet Vestfold og Telemark
Yrkesseksjon kontor og administrasjon