Yrkesprofilen – Administrasjonskonsulent ved Servicesenteret

Fagforbundet har vært i dialog med Vibeke Nedrebø, som arbeider som Administrasjonskonsulent ved Servicesenteret i Porsgrunn kommune

26. juni 2020 av Rune Mathiassen

Hva er en Administrasjonskonsulents arbeidsoppgaver ved Servicsenteret i din kommune?

Vi på Servicesenteret arbeider i førstelinjetjenesten for hele kommunen, og har en særs allsidig jobb, der vi rullerer mye på arbeidsoppgavene.

Vi er kommunens ansikt utad, og derav kommunens inngangsport, skranke og telefonhjelp.

Vi arbeider blant annet med saksbehandling av TT-kort, som er transporttjeneste for funksjonshemmede, og bistår publikum generelt med veiledning for utfylling av diverse skjemaer, bestilling av tolketjenester for våre nye landsmenn, og rekvirering av hjelpemidler for kortere perioder.

Vi har også ansvar for «Digihjelpen» som er et lavterskel tilbud for privatpersoner som trenger hjelp med PC m.m.

 «Kommune-Kari» er en digital hjelp og veileder på kommunens hjemmeside som vi har ansvar for å holde oppdatert, i tillegg til at vi er Webredaktør for hjemmesiden vår.

Videre har vi ansvar for organisering av Kommune- og Fylkestingsvalg, og vi ordner med godtgjørelser til politikerne.

I tillegg til dette har vi ansvar for bestilling av Vigsler, skjenkebevilling for enkeltanledninger ved eksempelvis privatfest, samt saksbehandling ved oppstart av salgssted, som butikker og restauranter, som igjen skal selge vider, eller skjenke alkohol.

Vi har også ansvar for å organisere «prøven» som er påkrevd ved salg av servering og skjenk.

Innenfor administrasjon og støtte har vi også ansvar for den årlige TV-aksjonen som NRK arrangerer.

Vi bestiller også hygienesertifikat og har ansvar for organisering av inspeksjon på store utenlandske skip, som legger til kai ved for eksempel Hydro, for å se til at det ikke er skadedyr om bord. 

Andre områder som vi ved Servicesenteret i vår Kommune har, er bl.a bistand innenfor Miljø og Byutvikling:

- Sette opp timer med byggesaksbehandler, og fakturerer for fattede vedtak.

- Bistå meglerfirmaer ved salg av boliger der de trenger eiendomsinformasjon fra kommunen, samt registrerer egenerklæringer og konsesjon ved eiendomsovertakelser.

- Bistå privatpersoner, som i spesielle situasjoner kan søke om «Husbankens startlån» via kommunen, og Servicesenteret bistår ved signering av lånedokumenter.

- Bistå personer med lav inntekt som kan søke om tilskudd til kommunale avgifter, og vi er ansvarlig for saksbehandling av disse.

Vi saksbehandler også parkeringskort for bevegelseshemmede, ansattparkeringer og ledsagerbevis for de som har behov for det.

Ellers har vi samarbeid med Renovasjon Grenland i form av utlevering av ekstra søplesekker, og med Ælvespeilet i form av billettsalg til forestillinger der.

Vi har hele tiden oppdatert informasjon om barnehager og Sfo og hjelper innbyggerne med søknader til disse.

Serviceavdelingen er også en del av beredskapen i kommunen og vi blir jevnlig kurset for å holde oss oppdatert.

Som du ser så kan vi vel si det sånn at vi på Servicesenteret er «poteta» i Kommunen, og er som et «tilbehør» til de fleste områdene.

Hvilke utfordringer møter en administrasjonskonsulent på jobb?

Til tider kan vi oppleve krevende brukere, men dette håndteres veldig bra i mottagelsen.

Uheldige opplevelser og utfordringer følges jevnlig opp av vernetjenesten med kurs, så vi føler oss godt ivaretatt her.

Hvorfor valgte du å jobbe på servicesenteret?

Jeg synes det er veldig spennende å jobbe ved Servicesenteret. Treffer masse fine mennesker, og opplever at jeg lærer noe nytt hele tiden, selv nå etter 19 år!

Hvordan blir man konsulent?

Min vei til denne jobben var at jeg begynte som kontorassistent, og har så tatt «trappene» videre til sekretær. Etter å ha tatt kontorfagbrev, Servicestudiet på Hamar, serviceledelse, coaching, verdibasert ledelse og organisasjonskultur ved BI så fikk jeg tittelen Konsulent.

Ved nyansettelser i dag kreves det Høyskole, men vi har sett at eksempelvis kontorfagbrev med lang realkompetanse kan kompensere for høyskole.

https://www.vilbli.no/nb/nb/no/kontor-og-administrasjonsfaget/ul/v.ss/v.kad3-01?rev=lk06

https://utdanning.no/studiebeskrivelse/okonomisk-administrative_fag

Hvor lenge har du vært medlem i Fagforbundet, og hvorfor tenker du at det er viktig å være å organisert??

Jeg har 40 års medlemskap til neste år så jeg har vært med helt siden kommuneforbundet eksisterte.

Grunnen til at jeg er organisert er at det er en trygghet for meg i arbeidslivet. Jeg vet at jeg alltid kan ta kontakt med Fagforbundet om det er noe jeg trenger bistand til, eller lurer på i forhold til arbeidssituasjonen. Jeg kan også informere om at da jeg tok videreutdanning, fikk jeg som medlem i Fagforbundet et stipend som kom veldig godt med. Hadde det ikke vært for stipendet fra Fagforbundet så hadde jeg ikke hatt anledning til å tatt disse utdanningene, så dette stipendet var avgjørende, og gull verdt!!

Tusen takk for at du ville dele din hverdag med oss, Vibeke!

Fagforbundet Vestfold og Telemark
Yrkesseksjon kontor og administrasjon