Digitalt fagseminar - Forebygging av vold, trusler og trakassering

Velkommen til et inspirerende digitalt fagseminar med Ole Andre Bråten som her vil dele praktiske strategier og metoder for økt trygghet på arbeidsplassen spesielt for deg som arbeider i første linje. (45 minutter)

3. juni 2020 av Rune Mathiassen

Dette digitale fagseminaret gir en innføring i hvordan man kan håndtere ulike konfliktsituasjoner ved hensiktsmessig risikovurdering og tilpassede kommunikasjonsteknikker. Det vil være fokus på hvordan du kan forebygge og mestre et bredt spekter av konflikter og hva man konkret kan gjøre før, under og etter en konfliktsituasjon.

Dette vil du lære om:

 • Arbeidssituasjoner der ansatte kan møte vold, trusler og trakassering
 • Forståelse for grunnleggende krisehåndtering
 • Hvordan man kan yte service, gi avslag på en god måte og samtidig forebygge og håndtere komplekse og utfordrende konfliktsituasjoner
 • Konfliktforebyggende kommunikasjon
 • Profesjonell kommunikasjon
 • Faktorer som påvirker kommunikasjon
 • Flerkulturell kommunikasjon
 • Verbal og nonverbal formidling
 • Forebyggende tiltak på egen arbeidsplass, tilpasset arbeidsmiljølovens krav
 • God servicekommunikasjon, herunder konkrete teknikker for aktiv lytting
 • Vurdere risiko ved person, arbeidssituasjon og praktiske konfliktforebyggende tiltak
 • Forebygging av og møte med voldelig og/eller aggressiv adferd


Om webinarleder:

Ole André Bråten er rådgiver, krise- og konfliktforsker og forfatter. Han har spesialisering innen arbeids- og organisasjonspsykologi foruten utdanning og erfaring fra forsvar og politi. Bråten har tidligere arbeidet for FN og NATO og som politioverbetjent, høgskolelektor og sensor ved Politihøgskolen. Forskningsområder omfatter forhandlingspsykologi, samfunnsikkerhet og beredskap, samt forebygging av trakassering, trusler og vold i norsk arbeidsliv. Han har bred erfaring med ledelse av utrednings-, utviklings-, omstillings- og endringsprosesser. Bråten er en mye benyttet konferansier, seminarleder, kurs- og foredragsholder. Han er aktuell med flere webinar samt podcast innen krisehåndtering du kan lytte til her: https://www.oleandrebraten.no/podcast

Praktisk informasjon:

Webinarleder besvarer spørsmål fortløpende gjennom webinaret. Det er begrensning på 100 deltakere per webinar. Webinarene tas ikke opp og streames ikke - og er slik et eksklusivt tilbud til deg som medlem i Fagforbundet, Vestfold og Telemark. Du kan velge mellom to tidspunkt torsdag den 4. juni – der du registrerer deg på det tidspunktet som passer best for deg. Alle tilsvarende tilbud med Bråten har blitt fullbooket i løpet av kort tid – så sikre din plass her:

Torsdag 4. juni kl. 11:00: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_ZMqMun17QUaSi5w2YOdVtg

Torsdag 4. juni kl. 17:00: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_3W_5jrWGQ3a1CPTBzKowTA


Fagforbundet Vestfold og Telemark
Carol Nyland Rasmussen
Leder for Yrkesseksjon kontor og administrasjon, 


Styret i yrkesseksjonen:

Ann-Kristin Kreutz- Dubravko Bikic- Jorunn Tisjø- Hilde Kjær Fagerholt- Brita Gurholt Bekkevold  Hanne Bjerke- Janne Nævra- Bente Sjåberg- Anette Andersen.