Styret i fagforeningen

Navn
Tore Nygaard
Stillingstittel
Leder
Telefon
Tlf: 95216833
Epost
Epost: tore.nygaard@porsgrunn.kommune.no
Navn
Nina Lund
Stillingstittel
Nestleder
Telefon
Tlf: 45618275
Epost
Epost: nina.lund@porsgrunn.kommune.no
Navn
Magne Auk
Stillingstittel
Kasserer
Telefon
Tlf: 90670720
Epost
Epost: magne.auk@sf-nett.no
Navn
Merete Halvorsen
Stillingstittel
Opplæringsansvarlig
Telefon
Tlf: 41221971
Epost
Epost: merete.halvorsen@porsgrunn.kommune.no
Navn
Solvor Kleppe
Stillingstittel
Leder yrkesseksjon helse og sosial
Telefon
Tlf: 93026522
Epost
Epost: so-klep@online.no
Navn
Vibeke Nedrebø
Stillingstittel
Leder yrkesseksjon kontor og administrasjon
Telefon
Tlf: 98886477
Epost
Epost: vibeke.nedrebo@porsgrunn.kommune.no
Navn
Anita Andvik
Stillingstittel
Leder yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst
Telefon
Tlf: 48406201
Epost
Epost: anitaandvik@hotmail.com
Navn
Geir Nilsen
Stillingstittel
Leder yrkesseksjon samferdsel og teknisk
Telefon
Tlf: 91840594
Epost
Epost: geir.nilsen@porsgrunn.kommune.no
Navn
Inger Helga Engen
Stillingstittel
Pensjonisttillitsvalgt
Telefon
Tlf: 91306964
Epost
Epost: ihengen@online.no
Navn
Arvid Svendsen
Stillingstittel
Styremedlem
Telefon
Tlf: 95709118
Epost
Epost: arvid.svendsen@porsgrunn.kommune.no
Navn
Lodve Rune Larsen Beite
Stillingstittel
Styremedlem
Telefon
Tlf: 48156594
Epost
Epost: lodbei@start.no
Navn
Karianne Skuggen Jacobsen
Stillingstittel
Styremedlem
Telefon
Tlf: 41732339
Epost
Epost: Karianne.Skuggen.Jacobsen@porsgrunn.kommune.no
Navn
Tore Nygaard
Stillingstittel
Hovedtillitsvalgt fagforening
Telefon
Tlf: 95216833
Epost
Epost: tore.nygaard@porsgrunn.kommune.no
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?