Styret i fagforeningen

Navn
Hilde Abrahamsen
Stillingstittel
Leder
Telefon
Tlf: 90042441
Epost
Epost: hilde@fagforbundet-sandefjord.no
Navn
Anne Jorid Strøm Svendsen
Stillingstittel
Nestleder
Telefon
Tlf: 93234573
Epost
Epost: anne.jorid@fagforbundet-sandefjord.no
Navn
Mette Clifton
Stillingstittel
Kasserer
Telefon
Tlf: 41682994
Epost
Epost: mette@fagforbundet-sandefjord.no
Navn
Kjersti Margrethe Berntsen Vik
Stillingstittel
Opplæringsansvarlig
Telefon
Tlf: 92656269
Epost
Epost: Kjersti.M.Berntsen.Vik@sandefjord.kommune.no
Navn
Peter Sjöberg
Stillingstittel
Leder yrkesseksjon helse og sosial
Telefon
Tlf: 93299014
Epost
Epost: yhs@fagforbundet-sandefjord.no
Navn
Hanne Rismyhr
Stillingstittel
Leder yrkesseksjon kontor og administrasjon
Telefon
Tlf: 93022088
Epost
Epost: yka@fagforbundet-sandefjord.no
Navn
Eva Freitag Granholt
Stillingstittel
Leder yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst
Telefon
Tlf: 91860226
Epost
Epost: ykko@fagforbundet-sandefjord.no
Navn
Jane Gro Del Medico
Stillingstittel
Leder yrkesseksjon samferdsel og teknisk
Telefon
Tlf: 95528153
Epost
Epost: yst@fagforbundet-sandefjord.no
Navn
Tori Diem Nguyen
Stillingstittel
Ungdomstillitsvalgt
Telefon
Tlf: 91005044
Epost
Epost: ung@fagforbundet-sandefjord.no
Navn
Gunn Vivian Espeland
Stillingstittel
Pensjonisttillitsvalgt
Telefon
Tlf: 98486720
Epost
Epost: pensjonistutvalget@fagforbundet-sandefjord.no
Navn
Anita Torpengen
Stillingstittel
Styremedlem
Telefon
Tlf: 47337092
Epost
Epost: anita@fagforbundet-sandefjord.no
Navn
Anne Merete Sørensen
Stillingstittel
Styremedlem
Telefon
Tlf: 90404094
Epost
Epost: anne.merete.sorensen@sandefjord.kommune.no
Navn
Anne Kristin Agledal
Stillingstittel
Styremedlem
Telefon
Tlf: 47040746
Epost
Epost: ankiagledal@gmail.com
Navn
Anita Torpengen
Stillingstittel
Hovedtillitsvalgt fagforening
Telefon
Tlf: 47337092
Epost
Epost: anita.torpengen@sandefjord.kommune.no
Navn
Tori Diem Nguyen
Stillingstittel
Seksjonstillitsvalgt
Telefon
Tlf: 91005044
Epost
Epost: Tori.Diem.Nguyen@sandefjord.kommune.nommune.no
Navn
Anne Jorid Strøm Svendsen
Stillingstittel
Seksjonstillitsvalgt
Telefon
Tlf: 93234573
Epost
Epost: Anne.Jorid.Strom.Svendsen@sandefjord.kommune.no
Navn
Mette Clifton
Stillingstittel
Seksjonstillitsvalgt
Telefon
Tlf: 41682994
Epost
Epost: mette.clifton@sandefjord.kommune.no
Navn
Heidi Bjelland
Stillingstittel
Seksjonstillitsvalgt
Telefon
Tlf: 90539144
Epost
Epost: Heidi.Bjelland@sandefjord.kommune.no
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?