Info om Fagforbundet Sandefjord

Fagforbundet Sandefjord er byens største fagforening med totalt 3.925 medlemmer. Fagforbundet Sandefjord har rundt 158 lokale plasstillitsvalgte fordelt på våre arbeidsplasser i både kommunal og privat sektor. Vi har 6 frikjøpte tillitsvalgte som ivaretar våre medlemmers interesser.

Vi har ansatt en organisasjonsmedarbeider i 100% stilling. Kontorene som ligger 2. etasje på Folkets Hus er bemannet hver virkedag mellom kl 08.00-15.30.

Fagforbundet er LOs største forbund, med over 395 000 medlemmer. Vår hovedoppgave er å sikre medlemmene gode og trygge lønns- og arbeidsvilkår, og et anstendig arbeidsliv.  

Som landets største arbeidstakerorganisasjon har vi også tyngde og politisk gjennomslagskraft til å styrke og videreutvikle velferdsstaten.

Fagforbundet har medlemmer i nærmere 180 forskjellige yrker. Vi organiserer arbeidstakere i kommunale, fylkeskommunale, statlige, private og offentlige virksomheter og i sykehusene med alle støttefunksjoner. I tillegg organiserer vi selvstendig næringsdrivende og frilansere. Lærlinger, skoleelever og studenter er også velkomne som medlemmer. Finn din yrkesgruppe. 

Fagforbundet bygger virksomheten på frihet, likhet og solidaritet.

Fagforbundet Sandefjord har en e-post liste for medlemmer der vi orienterer om smått og stort som kan være aktuelt for deg. Er du interessert, send en e-post til kontor@fagforbundet-sandefjord.no

Stipend: 

Fagforbundet har et eget utdanningsstipend som har som formål å støtte opplæringstiltak og kompetanseutvikling for yrkesaktive medlemmer.

Maks utbetaling per år er 15 000,-. I tillegg har Fagforbundet Sandefjord et eget tilleggsstipend på opp til 2 500 kroner.

 

fh4.jpg

 

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?