Styret i fagforeningen

Navn
Lars Frederik Gregerslund
Stillingstittel
Leder
Telefon
Tlf: 92869175
Epost
Epost: lars.gregerslund@fagforbundet.no
Navn
Sarah Skjetne
Stillingstittel
Nestleder
Telefon
Tlf: 92224993
Epost
Epost: sarah@fagforbundethorten.no
Navn
Ann - Kristin Kreutz
Stillingstittel
Kasserer
Telefon
Tlf: 99320068
Epost
Epost: annkrikre@gmail.com
Navn
Nina Lydersen Hast
Stillingstittel
Opplæringsansvarlig
Telefon
Tlf: 99032204
Epost
Epost: ninalydersenhast@hotmail.com
Navn
Eli Kristin Engjaberg
Stillingstittel
Leder yrkesseksjon helse og sosial
Telefon
Tlf: 90568706
Epost
Epost: e-engjab@online.no
Navn
Carina Søfting
Stillingstittel
Leder yrkesseksjon kontor og administrasjon
Telefon
Tlf: 92655713
Epost
Epost: carina.softing@hotmail.com
Navn
Lars Frederik Gregerslund
Stillingstittel
Leder yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst
Telefon
Tlf: 92869175
Epost
Epost: lars.gregerslund@fagforbundet.no
Navn
Roar Olsen
Stillingstittel
Leder yrkesseksjon samferdsel og teknisk
Telefon
Tlf: 99204644
Epost
Epost: ro.ls@live.no
Navn
Therese Gabrielsen Jørgensen
Stillingstittel
Ungdomstillitsvalgt
Telefon
Tlf: 92838720
Epost
Epost: theresegab@gmail.com
Navn
Ole Kristian Pettersen
Stillingstittel
Pensjonisttillitsvalgt
Telefon
Tlf: 95006029
Epost
Epost: ole.kristian.pettersen@sf-nett.no
Navn
Linda Svanberg
Stillingstittel
Hovedtillitsvalgt fagforening
Telefon
Tlf: 93047610
Epost
Epost: linda.svanberg@horten.kommune.no
Navn
Sarah Skjetne
Stillingstittel
Hovedtillitsvalgt fagforening
Telefon
Tlf: 92224993
Epost
Epost: sarah@fagforbundethorten.no
Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?