Styret i fagforeningen

Navn
Grete Ingvaldsen Gjelstad
Stillingstittel
Leder
Telefon
Tlf: 92044471
Epost
Epost: grete.gjelstad@tinn.kommune.no
Navn
Tor Dahle
Stillingstittel
Nestleder
Telefon
Tlf: 95991312
Epost
Epost: tor.dahle@tinn.kommune.no
Navn
Tone-Marit Sauro
Stillingstittel
Kasserer
Telefon
Tlf: 99408228
Epost
Epost: tone_marit.sauro@tinn.kommune.no
Navn
Nina Heimark
Stillingstittel
Opplæringsansvarlig
Telefon
Tlf: 92630004
Epost
Epost: ninaheimark@yahoo.no
Navn
Lene Therese Riggenholt
Stillingstittel
Leder yrkesseksjon helse og sosial
Telefon
Tlf: 92151388
Epost
Epost: l-rigge@live.no
Navn
May-Liss Sauro
Stillingstittel
Leder yrkesseksjon kontor og administrasjon
Telefon
Tlf: 99438285
Epost
Epost: may.liss.sauro@tinn.kommune.no
Navn
Kari Wiel Svalestuen
Stillingstittel
Leder yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst
Telefon
Tlf: 99617786
Epost
Epost: kari.wiel.svalestuen@gmail.com
Navn
Robert Saunes
Stillingstittel
Leder yrkesseksjon samferdsel og teknisk
Telefon
Tlf: 41404242
Epost
Epost: robert.saunes@tinn.kommune.no
Navn
Christina Sauro Calderon
Stillingstittel
Ungdomstillitsvalgt
Telefon
Tlf: 95775776
Epost
Epost: christinasauro_42@hotmail.com
Navn
Liv Tove - Titti Øvereng
Stillingstittel
Pensjonisttillitsvalgt
Telefon
Tlf: 95785281
Epost
Epost: hlur@online.no
Navn
Guro Håvardsrud
Stillingstittel
Styremedlem
Telefon
Tlf: 92803949
Epost
Epost: guro_h9@hotmail.com
Navn
Kjellfrid Vågen Neset
Stillingstittel
Styremedlem
Telefon
Tlf: 45218215
Epost
Epost: kjellfridneset@yahoo.no
Navn
Ragnhild Busnes
Stillingstittel
Styremedlem
Telefon
Tlf: 98079581
Epost
Epost: rabus@online.no
Navn
Tor Dahle
Stillingstittel
Hovedtillitsvalgt fagforening
Telefon
Tlf: 95991312
Epost
Epost: tor.dahle@tinn.kommune.no