Styret i Fagforbundet Skien og Siljan

Navn
Elisabeth Timland
Stillingstittel
Leder
Telefon
Tlf: 93486406
Epost
Epost: elisabeth.timland@skien.kommune.no
Navn
Laila Karin Brattelid
Stillingstittel
Nestleder
Telefon
Tlf: 92098435
Epost
Epost: laila.brattelid@skien.kommune.no
Navn
Line Gundersen
Stillingstittel
Leder yrkesseksjon helse og sosial
Telefon
Tlf: 97178525
Epost
Epost: line.gundersen@skien.kommune.no
Navn
Inger Halvorsen
Stillingstittel
Leder yrkesseksjon kontor og administrasjon
Telefon
Tlf: 48036298
Epost
Epost: ingerhalv@hotmail.no
Navn
Kjersti Elisabeth Norwall-Nielsen
Stillingstittel
Leder yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst
Telefon
Tlf: 98839098
Epost
Epost: knorwall@gmail.com
Navn
Øivind Kongsro
Stillingstittel
Leder yrkesseksjon samferdsel og teknisk
Telefon
Tlf: 99718417
Epost
Epost: oivind.kongsro40@gmail.com
Navn
Jon Strømme Larsen
Stillingstittel
Ungdomstillitsvalgt
Telefon
Tlf: 48029011
Epost
Epost: jon.larsen95@gmail.com
Navn
Liv Johansen
Stillingstittel
Pensjonisttillitsvalgt
Telefon
Tlf: 47279104
Epost
Epost: livjohansen1944@gmail.com
Navn
Nina G Williams Aasland
Stillingstittel
Styremedlem
Telefon
Tlf: 90732300
Epost
Epost: nina.aasland@nav.no
Navn
Oddveig H. Homme
Stillingstittel
Hovedtillitsvalgt fagforening
Telefon
Tlf: 95154499
Epost
Epost: oddveighh@icloud.com