Styret i Fagforbundet Skien og Siljan

Navn
Elisabeth Timland
Stillingstittel
Leder
Telefon
Tlf: 93486406
Epost
Epost: elisabeth.timland@skien.kommune.no
Navn
Laila Karin Brattelid
Stillingstittel
Nestleder
Telefon
Tlf: 92098435
Epost
Epost: laila.brattelid@skien.kommune.no
Navn
Gitte Storhaug
Stillingstittel
Opplæringsansvarlig
Telefon
Tlf: 48061406
Epost
Epost: gittest58@hotmail.com
Navn
Line Gundersen
Stillingstittel
Leder yrkesseksjon helse og sosial
Telefon
Tlf: 97178525
Epost
Epost: line.gundersen@skien.kommune.no
Navn
Inger Halvorsen
Stillingstittel
Leder yrkesseksjon kontor og administrasjon
Telefon
Tlf: 48036298
Epost
Epost: ingerhalv@hotmail.no
Navn
Kjersti Elisabeth Norwall-Nielsen
Stillingstittel
Leder yrkesseksjon kirke, kultur og oppvekst
Telefon
Tlf: 98839098
Epost
Epost: kjersti.norwall-nielsen@skien.kommune.no
Navn
Øivind Kongsro
Stillingstittel
Leder yrkesseksjon samferdsel og teknisk
Telefon
Tlf: 99718417
Epost
Epost: oivind.kongsro40@gmail.com
Navn
Jon Strømme Larsen
Stillingstittel
Ungdomstillitsvalgt
Telefon
Tlf: 48029011
Epost
Epost: jon.larsen95@gmail.com
Navn
Liv Johansen
Stillingstittel
Pensjonisttillitsvalgt
Telefon
Tlf: 47279104
Epost
Epost: livjohansen1944@gmail.com
Navn
Nina G Williams Aasland
Stillingstittel
Styremedlem
Telefon
Tlf: 90732300
Epost
Epost: nina.aasland@nav.no
Navn
Gitte Storhaug
Stillingstittel
Styremedlem
Telefon
Tlf: 48061406
Epost
Epost: gittest58@hotmail.com
Navn
Einar Sigfred Foss
Stillingstittel
Styremedlem
Telefon
Tlf: 91327649
Epost
Epost: ei-sigfr@sf-nett.no
Navn
Kai Tore Kvålo
Stillingstittel
Styremedlem
Telefon
Tlf: 40224908
Epost
Epost: kvaalo@online.no
Navn
Mailen Pettersen Sletholt
Stillingstittel
Styremedlem
Telefon
Tlf: 95764300
Epost
Epost: len_mai@hotmail.com
Navn
Gunvor Berntsen
Stillingstittel
Varamedlem
Telefon
Tlf: 91536872
Epost
Epost: gunvorberntsen@outlook.com
Navn
Patricia Sazo Sandkjenn
Stillingstittel
Varamedlem
Telefon
Tlf: 94889463
Epost
Epost: patricia-sand@hotmail.com
Navn
Kjersti Fineid Hovden
Stillingstittel
Hovedverneombud
Telefon
Tlf: 91550452
Epost
Epost: kjerstifhovden@gmail.com
Navn
Oddveig H. Homme
Stillingstittel
Hovedtillitsvalgt fagforening
Telefon
Tlf: 95154499
Epost
Epost: oddveighh@icloud.com
Navn
Elisabeth Timland
Stillingstittel
Hovedtillitsvalgt fagforening
Telefon
Tlf: 93486406
Epost
Epost: elisabeth.timland@skien.kommune.no