Yrkesprofilen - Blikkenslager

Fagforbundet har møtt Roger Larsen som etter mange år i privat sektor, har tatt med seg kompetansen sin som blikkenslager til Horten kommune.

5. august 2019 av Rune Mathiassen

Hva er en blikkenslagers jobb?

En blikkenslager jobber med utvendig blikk på bygninger. I privat sektor dreier dette seg om ulike oppdrag innen privatboliger, næringsbygg og offentlige bygg. Ettersom jeg jobber Horten kommune, er fokuset mitt kommunens bygningsmasse.

Jobben til en blikkenslager er blant annet å tekke tak med blikk, henge opp takrenner, sette inn vindusbeslag, samt montering av ventilasjon. I ventilasjonssystemer er det mye blikk, og en blikkenslager tilpasser rør til systemene på installasjonsstedet.
En blikkenslager er som en skredder. Jeg tar mål av området som skal tekkes eller beslås, deretter drar jeg inn på verkstedet, og måler, kapper og knekker til de platene jeg skal bruke på oppdraget. Jo mer jeg kan tilpasse og ferdigstille på verksted, jo bedre. Deretter tar jeg turen tilbake til arbeidsplassen hvor jeg monterer produktene som jeg har med fra verkstedet.

For å gjøre jobben bruker jeg kraftige sakser (Slagsaks, eller elektrisk drevne sakser),
knekkemaskiner, og maskiner for å kjøre falser på lengre plater.
I Horten kommune er mitt hovedområde service på alle ventilasjonsaggregater i kommunens bygg. Men ettersom jeg variert bakgrunn, benyttes jeg også på andre oppdrag.

Hvilken funksjon fyller blikkenslageren?

Blikkenslageren er god på å se løsninger på krevende utfordringer. Vi er vant til å arbeide med harde materialer, i krevende vinkler, og tilkalles ofte når andre faggrupper står fast. Overordnet er funksjonen vår å sikre at bygg ikke tar inn vann, og har ventilasjonsanlegg som gir god ventilasjon i uoverskuelig tid. Dårlig ventilerte hus gjør folk syke.


Hvilke utfordringer møter blikkenslageren på jobb?

Helse, miljø og sikkerhet. Jeg jobber mye i høyden, og i krevende arbeidsstillinger. Det er stort fokus på sikkerhet og god helse. De siste årene har det skjedd en stor utvikling på dette området.


Hvorfor valgte du å bli blikkenslager?

Som de fleste andre så er yrkesvalg noe tilfeldig. Jeg gikk på plate, sveis og stålkonstruksjon på videregående. Gikk over til mekaniske fag, ble skolelei, hoppet av utdanning og startet i arbeid. Fikk jobb 17 år gammel, med å knekke beslag for byggmesterne og større entreprenører. Etter noen år i denne jobben begynte jeg å produsere spesialprodukter til blikkenslagerne. Senere fikk jeg anledning til å være med ut på arbeidsplassene, og gikk som hjelpearbeider for
blikkenslagerne. Fagbrevet tok jeg etter § 20, som privatist, med god oppfølging av Opplæringskontoret i Vestfold.


Noe annet du mener det er verdt å vite om jobben?

Å jobbe som blikkenslager er mer allsidig enn det kan høres ut. Ettersom vi arbeider på flere områder på et bygg, så blir arbeidsdagene sjelden like. Man må være selvstendig, stole på egne vurderinger i dette faget. Man jobber en del alene, men også i team.


Hvordan blir man blikkenslager?

Blikkenslagerutdanning er en utdanning som tradisjonelt tas gjennom 2 år på videregående skole, og 2 års læretid i bedrift.

VG1 - Bygg- og anleggsfag
VG2 - Klima- energi og miljøteknikk
VG3 - Ventilasjons- og blikkenslagerfaget (Kan gjennomføres på skole, eller gjennom 2 års læretid i bedrift.)