Yrkesprofilen - Assistent i skolen

Fagforbundet har vært i dialog med Sonja Drevsjømoen som er assistent ved Melsom skole i Sandefjord kommune.

20. november 2019 av Rune Mathiassen

Hva er arbeidsoppgavene til en assistent i skolen?

Som assistent i skolen har man ofte varierte dager. Oppgavene jeg har i år, er forskjellig fra i fjor. I år bidrar jeg til et godt læringsmiljø i klassen, slik at læreren får gjennomført det planlagte undervisningsopplegget. Jeg har spesielt ansvar for at 5 elever har en utvidet ressurs, og får bedre mulighet til å følge ordinær undervisning.

Assistenten i skolen har ulike oppgaver. Hvilke oppgaver assistenten får, avhenger av skolens organisering og hvilken bakgrunn og kompetanse assistenten har.

Konkrete arbeidsoppgaver i en arbeidsuke kan være:

• Bistå læreren i gjennomføring av undervisningen
• Jobbe i team med læreren i planlegging og gjennomføring av arrangementer
• Inspeksjon i friminutt
• Leksehjelp
• Trafikkansvarlig
• Bussvakt

Hvilken funksjon fyller du i skolen?

Assistenten er lærerens forlengede arm. Det er mange oppgaver som må utføres i skolen, og lærerne har ikke ressurser til å løse alle utfordringene. Erfarne assistenter i skolen får ofte god kompetanse på å håndtere krevende klassemiljø, og elever med utagerende adferd.
Assistenter får ofte varierte oppgaver på en skole, vi skal være en fleksibel ressurs.

Hvilke utfordringer er det du møter i hverdagen som assistent?

Det er lite tid til å planlegge, gjennomføre og evaluere undervisningen med lærerne. Assistenten har mye kunnskap om enkeltelever. Det hadde vært ønskelig med en tettere kontakt med foresatte, slik at denne kunnskapen ikke går tapt på veien gjennom læreren.

Når man eksponeres for slag, spark, utskjelling m.m. (Utagerende adferd) over tid, kan man oppleve slitasje. Enkelte synes nok det kan være tøft å stå i slike situasjoner, så det er viktig å ha gode metoder for å håndtere denne type adferd.

Arbeid med mennesker er relasjonsbygging. Man blir glad i barna man jobber med, og det kjennes under huden når man ser de som ikke mestrer fagene, sliter med relasjoner, eller har ustabile forhold hjemme.

Når man har spesielt krevende adferd, må man sette av tid til å snakke om det man opplever.

Sonja Drevsjømoen 

Hvorfor valgte du å bli assistent i skolen?

Jeg tok fritidspedagogikk ved høyskolen i Sørøst-Norge (Bakkenteigen). Jeg ønsket meg yrkeserfaring for å få praktisk erfaring knyttet til utdanningen, og fikk jobb ved Melsom barneskole. Årene gikk, og siden den gang har jeg fylt på med utdanning i spesialpedagogikk, ledelse for SFO-ledere, Norsk og Krle. Dette utgjør en bachelor i Norsk og sammensatte pedagogiske emner.

Nå har jeg vært ved Melsom skole i 25 år, hvorav jeg har jobbet 12 år som assistent og 13 år som SFO-leder.

Noe annet du mener det er vært å vite om det å være assistent i skolen?

Du må like en hverdag med høyt tempo, det er et hektisk arbeidsmiljø.
Det hjelper å være utadvendt. Du MÅ være glad i folk.

Det er utrolig gøy! Ikke uten grunn at jeg har blitt værende på denne arbeidsplassen i 25 år. Det er alltid spennende når vi får nye elever på skolen. Nye elever endrer jo arbeidssituasjonen vår.

Hvordan blir en assistent i skolen?

Det er ingen krav til formell kompetanse for å jobbe som assistent i skolen.
Man kan ta fagbrev som barne- og ungdomsarbeider.
Personlig egnethet / realkompetanse