Pressemelding: Fylkesmesterskap i barne- og ungdom og helsefagarbeider faget

Det arrangeres fylkesmesterskap i barne- og ungdom og helsefagarbeider faget på Strinda videregående skole, torsdag 27. februar kl 08.30. Kom å se.

26. februar 2014 av Tarjei Leistad

 

 

PRESSEMELDING:

 

Kom og se på fylkesmesterskapene i helsearbeiderfag og barne- og ungdomsarbeiderfag i Sør-Trøndelag!

 

Torsdag 27. februar 2014 på Strinda vgs. i Trondheim.

Åpning 08.30 og premieutdeling 14.00

 

Arrangementet er et samarbeid mellom Sør-Trøndelag fylkeskommune, Fagforbundet, Trondheim kommune, Delta og Bli helsefagarbeider. Deltakerne skoleelever, fagarbeidere eller lærlinger.

 

Deltagere

Skole/ arbeidsgiver

Helsearbeider-

faget

Barne- og ungdoms-

arbeiderfaget

Kathrin Hølaas

Malin Reppen Brevik

Strinda vgs.

 

08.45 – 09.10

Kine Smestad

Helene Bangsund

Byåsen vgs.

09.00- 09.25

 

Janne Schølberg

Lena Merethe Olsen

Strinda vgs.

09.30 – 09.55

 

Kari Rodal

Camilla Skånøy

Byåsen vgs.

 

09.45 – 10.10

Lisa Marie Brustol

Marie Rømmen

Byåsen vgs.

10.00 – 10.25

 

Nina Samdal

Sarah Jørgensen

Melhus vgs.

10.30 – 10.55

 

Andrea Lian Olsen

Ina Andersen

Trondheim kommune

 

10.45 – 11.10

Oda Tollin

Mari Røvik

Trondheim kommune

11.00 – 11.25

 

Silje Roksvaag

Anne Dullum

Byåsen vgs.

11.30 – 11.55

 

Linn Kristin Flataune

Natalie Kleiven

Skaun kommune

 

11.45 – 12.10

Anne Veronika Arbman

Veronika Leinslie Johansen

Rissa vgs.

12.00 – 12.25

 

Justina Nypan

Emilie Løvseth

Strinda vgs.

12.30 – 12.55

 

Andrea Nebb Kyllo

Marita Nygård

Byåsen vgs.

 

12.45 – 13.10

 

14.00: Premieutdeling

 

Hvordan foregår konkurransene?

Konkurransene består av en planleggingsdel, en gjennomføringsdel og en vurderingsdel.

 

Barne- og ungdomsarbeiderfaget

Elever på Vg2 og lærlinger i barne- og ungdomsarbeiderfaget vil få et tema innenfor faget. Ut fra det skal de planlegge en aktivitet. Her blir stikkordet fra teori til praksis. Oppgaven vil bli som en ”mini” fagprøve. Dommerne, som har erfaring fra prøvenemda, vil vurdere lagene på samme vis som ved en fagprøve. Lagene vil bli vurdert på; planlegging, gjennomføring og evaluering (faglig refleksjon), kommunikasjon, samarbeid, kreativitet, motivering, sosial kompetanse og observasjon.

Oppgaven vil bli gjennomført med barn fra Singsaker skole.

 

 

Helsearbeiderfaget

Elever, lærlinger og nyutdannede helsefagarbeidere konkurrerer i oppgaver som helsefagarbeidere gjør til daglig.

Konkurransen er organisert som et rollespill med «skuespillere» som pasienter. Både laget og ”pasientene” vil bære mikrofon slik at både dommere og tilskuere kan høre hva de sier.

 

Hvert lag består av 2 personer. De får en praktisk oppgave hvor de skal vise hvordan de planlegger, gjennomfører og evaluerer arbeidet sitt.

Lagene har fått tema på forhånd og oppgaven dagen før selve konkurransen.

Planleggingsdelen er på maksimum 10 minutter. Laget får utdelt oppgaven og tid til å lese oppgaven, fordele arbeidet og gjøre seg kjent med utstyret.

Gjennomføringsdelen er på maksimum 20 minutter. På den tiden skal laget utføre det som står i oppgaven. Etter gjennomføringsdelen vil det bli en kort oppsummering sammen med dommerne. Her vil laget få anledning til å forklare hvorfor og også få ekstra spørsmål knyttet til tema for oppgaven. Etterpå vil dommerne ha et kort møte.

Lagene vil ikke ha anledning til å snakke med deltakere eller se på konkurransen før de selv har konkurrert.

 

I begge fag vil vurderingen skje i et tilstøtende rom uten tilskuere.

 

Lagene som vinner går videre til Yrkes NM som arrangeres her i Trondheim 28.10 til 30.10.

 

 

Kontaktpersoner:

Barne- og ungdomsarbeiderfaget:

Janne Bjørnerås, Fagforbundet         Janne.kristin.bjorneras@fagforbundet.no   92402733

                                     

Helsearbeiderfaget:                                                      

Toril Brodahl, Bli helsefagarbeider     toril.brodahl@ks.no     95850596