Kirkevalg 2019

Som den største fagorganisasjonen i Den norske kirke, ønsker Fagforbundet å bidra til at Den norske kirkes medlemmer skal kunne ta kvalifiserte valg. Derfor har vi lagd noen spørsmål om tema vi mener blir viktig i utformingen av Den norske kirke videre.

3. september 2019 av Line Jegtvik

Med den endrede relasjonen mellom stat og kirke, ny trossamfunnslov og ny kirkeordning, får Kirkemøtet et større ansvar for utformingen av lokalkirkens rammebetingelser. Kirkemøtet består i hovedsak av medlemmene i alle bispedømmerådene. Med økt makt er det viktig at medlemmer og ansatte i Den norske kirke (Dnk) vet hva kandidatene til bispedømmevalgene mener om aktuelle tema.

 

Fagforbundet har lagd sju spørsmål til kandidatene til bispedømmevalget. Spørsmålene handler om hvordan arbeidsgiveransvaret skal ivaretas i kirken, om kompetanseutvikling og samarbeid, gravferdsforvaltning, kirkebygg og homofiles rettigheter.

 

Nå sitter vi med en del svar. Vi håper disse kan bli til hjelp når DU skal stemme ved bispedømmerådsvalget.

Last ned relaterte filer