Ny arbeidsgiver - samme stilling

Rundt 900 ansatte får ny arbeidsgiver når gamle Bjugn og Ørland kommuner slår seg sammen til én kommune den 1.1.2020. Hva betyr dette for den enkelte ansatte?

30. desember 2019 av Øyvind Wiger-Haraldsvik

I desember mottok de fleste ansatte digitalt brev om virksomhetsoverdragelse. I praksis er dette brevet ikke annet enn informasjon om overføring av det formelle arbeidsgiveransvaret til den nye kommunen. Bortsett fra å åpne og lese brevet, trenger du ikke foreta deg noe som helst, med mindre du ønsker å reservere deg mot å tilsettes i den nye kommunen. En reservasjon betyr at du faktisk kan si nei til å overføres som ansatt. Hvis du gjør dette betyr det at du frivillig avslutter arbeidsforholdet ditt fra samme dato, så vi anbefaler derfor ingen å reservere seg.

I januar vil de aller fleste av oss motta et digitalt brev med ny arbeidsavtale. Denne avtalen må signeres digitalt ved hjelp av Bank-ID. Du beholder dine opparbeidede rettigheter, som lønn- og arbeidstidsavtale. Svarfristen løper fra utsendelse av den nye arbeidsavtalen. Hvis du er usikker på innholdet i den nye arbeidsavtalen du har fått tilsendt kan du ta kontakt med personalavdelingen eller fagforeninga så kan avtalen gjennomgås og signeres manuelt. Vi anbefaler likevel alle å signere digitalt. Leder og andre som har fått vesentlige endringer i sine ansvarsområder bør sjekke om den nye avtalen står til forventningene, det kan her være aktuelt å gå i forhandling med arbeidsgiver før ny arbeidsavtale signeres. 

Les mer om virksomhetsoverdragelse her