Mellomoppgjøret 2019

Dette er et godt lønnsoppgjør for LO Kommunes medlemmer. Vi har sikret kjøpekraftsutvikling, en god likelønnsprofil og god uttelling for kompetanse, sier Mette Nord, forhandlingsleder for LO Kommune. Dette er i tråd med LO Kommunes krav. Lønnsoppgjøret gir økt likelønn og bedre uttelling for kompetanse Lønnsoppgjøret for de ansatte i kommunene sikrer Fagforbundets medlemmer kjøpekraftsutvikling, en god likelønnsprofil og god kompetanse. Resultatet er i tråd med Fagforbundets krav. Årets oppgjør er et mellomoppgjør, der partene vanligvis bare forhandler om lønnstillegg. Fagforbundet er en del av LO Kommune, som forhandlet for i underkant av 200 000 medlemmer i Kommune-Norge.

9. mai 2019 av Olav Raanes

Oppdatert lønnstabell

Protokoll fra forhandlingene

Tariffplakat

Webansvarlig Fagforbundet Frøya: Frode Larsen