Årsmøte/tillitsvalgtsamling Stjørdal 28-29 januar 2020

Slik som for 2019, så blir årsmøte under tillitsvalgtkonferansen. Begge ting skjer på Quality Hotell Stjørdal og årsmøte arrangeres 28. januar.

15. desember 2019 av Karl-Henrik Linder

Tillitsvalgtkonferansen starter 28. januar og går over to dager. Aktuelle tema lov og avtaleverk og Kompetansesenteret kommer. Det blir også en orientering om barnebyen og Rene Holm har bekreftet at han stiller. Hovedoppgjør 2020 /eventuelt konflikt/streikeberedskap er også aktuelle tema, i tillegg til orientering fra Sparebanken om LO favør ordninger. 

Det sendes ut forhåndsvarsel til de tillitsvalgte med spørsmål om tema som ønskes. 

Nærmere informasjon om konferansen vil komme med påmeldingsinformasjon. I tillegg kommer det egen innkalling til årsmøte tirsdag ettermiddag.