Politisk streik 10. oktober

Politisk streik i fire byer Fagforbundet har sammen med blant annet Norsk Jernbaneforbund, Norsk Lokomotivmannsforbund, Fellesforbundet og Yrkestrafikkforbundet varslet politisk streik for å markere motstand mot innføringen av EUs fjerde jernbanepakke. Den politiske demonstrasjonsstreiken vil finne sted 10. oktober 2019 fra kl. 1200 til kl. 1400. Den vil omfatte togtransport i hele landet, samt buss og bane i byene Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger.

2. oktober 2019 av Ole Roger Berg

 

Det vil bli arrangementer i flere byer. Informasjon kommer etter hvert.

Her er hovedpunktene for hvorfor det blir streik:

  • EUs fjerde jernbanepakke vil frata Norge råderett over egen jernbane
  • EUs fjerde jernbanepakke vil gjøre anbud og konkurranse innen persontrafikken på jernbanen obligatorisk.
  • EUs fjerde jernbanepakke fratar norsk råderett over sikkerhetsbestemmelser på jernbanen
  • EUs fjerde jernbanepakke flytter myndigheten til å gi sikkerhetssertifikat til togselskaper fra Statens Jernbanetilsyn til EU-myndigheten ERA. ERAs mål er å fjerne sikkerhetskrav fra lover og forskrifter og overføre ansvaret til den enkelte bedrift.
  • EUs fjerde jernbanepakke fratar norske myndigheter og norsk jernbane styringen over krav til kompetansen til jernbaneansatte

Viktig å støtte opp
Fagforbundet sentralt har oppfordret våre lokale fagforeninger til å delta i streiken. Vi ber medlemmene følge opp denne oppfordringen og delta i streiken. Men ingen kan pålegges å delta en politisk streik.

Det er viktig at de som skal jobbe mellom 12.00 og 14.00 den 10. oktober og deltar i streiken, varsler sin klubbleder om dette straks, slik at klubbleder kan sende beskjed til bedriften om hvem som deltar.

De som jobber på Tide må varsle Niels Wanggaard på mob. nr. 98 40 22 74 i løpet av morradagen.

De som jobber på Vy buss varsler Trond Bolkan på mob. Nr. 93 49 22 43.

Den praktiske gjennomføringen vil dere få melding om via bedriften.

Ole R Berg

Leder i Fagforbundet Buss – og Sporveisarbeidernes forening

911 88 789