Medlemsmøte for alle medlemmer

Onsdag 12. juni kl. 18.30 -20.30 på Sorgenfri

10. juni 2019 av Ole Roger Berg

Tariffoppgjøret 2020. Vi må vedta konkrete
krav bl. a kronekrav.
2. Trondheimsmanifestet. Hvilke krav har
fagbevegelsen stilt til partiene i Trondheim
og hva har de svart?
3. Hva gjør vi hvis ting skjærer seg ved
oppstart 3. august?
4. Eventuelt