Han varslet om korrupsjon i Unibuss i årevis

Han varslet gjentatte ganger om mistanken til korrupsjon i Unibuss, Jan Erik Skog, de ansattes representant i styret.

26. oktober 2014 av Ole Roger Berg

Denne høsten har tidligere busselektriker, nå pensjonist, Jan Erik Skog tilbrakt sju uker i rettssal 828 i Oslo tinghus. Der foregår en av Norges-historiens groveste korrupsjonssaker. På tiltalebenken sitter tidligere sjefer i Unibuss (Sporveisbussene) – selskapet der Skog hadde sin yrkeskarriere, der han ble valgt inn som ansattes representant i styret og fikk et innblikk i hva som foregikk.

Du kan lese mer om hele saken her.