Felles medlemsmøte for BSF medlemmer

Medlemsmøtet er på Sandmoen kro den 30.10 kl. 18.30

24. oktober 2019 av Ole Roger Berg

Saker:

  1. ATB s oppsummering av oppstarten og planer fremover, ruteendringer, hvilebuer, anlegg osv

Harald Storrønning fra AtB innleder og svarer på spørsmål.

  1. Hva jobbes det med av forbedringer? Klubblederne informer om hva de jobber med + debatt på dette
  2. Nye turnuser – hvordan funger de?
  3. Eventuelt

 

Møtet avsluttes seinest kl. 20.30

Enkel servering

 

Vel møtt!

Styret