Ekstraordinært årsmøte i Nettbuss- og Tideklubben

Tirsdag 4. juni for Nettbuss-klubben og onsdag 5. juni for Tide-klubben

26. mai 2019 av Ole Roger Berg

Fordi Trønderbil-klubben snart blir nedlagt og medlemmene overført til Tide og Vy fra 3. august, gjennomfører vi suppleringsvalg i de to gjenværende klubbene. 

Valgkomiteen har foreslått Morten Waclawzcyk som nytt styremedlem i Nettbuss-klubben og Geir Arne Ryland og Ketil Schiøll som nye styremedlemmer i Tide-klubben.

Vel møtt!