Årsmøtevedtak

Årsmøtet i BSF den 29. januar vedtok følgende 3 uttalelser

6. februar 2019 av Ole Roger Berg

Fagforbundet Buss- og Sporveisarbeidernes Forening er en solidarisk fagforening

Vi stiller opp når foreningskamerater trenger støtte. Årsmøtet vedtar at fagforeningen er villig til tas ut i sympatiaksjoner for andre når det er nødvendig. Årsmøtet oppfordrer andre fagforeninger til å fatte lignende vedtak. På den måten vil Fagforbundet og LO ha flere muligheter å spille på når det er behov for sympatiaksjoner. Årsmøtet oppfordrer LO og Fagforbundet til å bruke muligheten til sympatiaksjoner mere aktivt når det trengs for å støtte arbeidsfolk som er i konflikt, enten det gjelder tariffoppgjør for mindre grupper eller opprettelse av tariffavtaler.

 

Streikekrafta må brukes i kommende tariffoppgjør.

For å motvirke de siste årenes maktforskyvning til fordel for kapitalistene, oppfordrer årsmøtet i Fagforbundet Buss- og Sporveisarbeidernes Forening (BSF) fagforeningene til å organisere og utvikle en sterkere og mer kamporientert fagbevegelse foran de kommende tariffoppgjør.

 

BSF skal jobbe opp mot Fagforbundet, LO, politiske partier og andre forbund får å fjerne denne skatten på frikortet.