Nyheter

Medlemsmøte i Nettbuss-klubben

Tirsdag 5. mars 2019 kl. 18.30- 20.30 På Møterom Sandmoen Gjennomgang av lokale avtaler. Spesiell behandling av Timebankavtale og avtale om redusert døgnhvil. (turnusavtale)

Årsmøtevedtak

Årsmøtet i BSF den 29. januar vedtok følgende 3 uttalelser

Årsmøte i BSF

Årsmøte i Fagforbundet Buss- og Sporveisarbeidernes Forening tirsdag 29. januar 2019 kl. 18.30. på kantina, Sorgenfri Middag serveres fra kl. 17.30 – 18.30. Merkeutdeling kl. 18.30.

Årsmøter i januar

14. januar Trønderbil-klubben, 15. januar verkstedklubben, 16. januar Tideklubben, 22. januar Nettbussklubben