Nyheter

Politisk streik 10. oktober

Politisk streik i fire byer Fagforbundet har sammen med blant annet Norsk Jernbaneforbund, Norsk Lokomotivmannsforbund, Fellesforbundet og Yrkestrafikkforbundet varslet politisk streik for å markere motstand mot innføringen av EUs fjerde jernbanepakke. Den politiske demonstrasjonsstreiken vil finne sted 10. oktober 2019 fra kl. 1200 til kl. 1400. Den vil omfatte togtransport i hele landet, samt buss og bane i byene Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger.