UVERDIG BEHANDLING AV DE ANSATTE I HJEMMETJENESTEN

Onsdag 26. september skulle kommunestyret behandle sak om arbeidstøy til de ansatte i hjemmetjenesten. På grunn av politikerne ikke klarte å holde tiden måtte de prioritere hvilke saker som hastet mest med å bli behandlet, og dermed ble saken om arbeidstøy utsatt. Dette provoserer leder i Fagforbundet Tromsø Erik J. Jørgensen.

28. august 2020 av Erik Johansen Jørgensen

- Det er tydelig at kommunestyret ikke ser alvoret i denne saken, og ikke forstår sitt arbeidsgiveransvar. Høsten er kommet og klærne som de ansatte ble lovet i vår er ennå ikke på plass. Er det virkelig slik Tromsø kommune ønsker å behandle sine ansatte, sier Jørgensen.

I forslaget til saken, som ble sendt inn av kommunestyrerepresentant Mari-Ann Benonisen (AP), sto det følgende:

Tromsø kommune må kartlegge behovet for at ansatte i hjemmetjenesten får nødvendig ytterplagg. Dette som et ledd for å imøtekomme hygienekrav og at det blir en lik praksis mellom. Yrkesgruppene som har en jobb utendørs, eller som beveger seg ute deler av sin arbeidshverdag. Utgifter må legges inn i fremtidige budsjetter og økonomiplan.

Jørgensen mener at det ikke er tid til å vente på framtidige budsjett, og sier at behovet er nå.

- Det er helt utrolig at det skal være så vanskelig å skaffe egnet arbeidstøy til de ansatte i denne sektoren. Det er merkelig at behovet for arbeidstøy i teknisk sektor avklares på enhetsnivå i HMS gruppene, mens det i helse må det fram og tilbake mellom politiske organer og administrasjonen.

Det er fint og flott for de ansatte og høre at de er kommunens viktigste ressurs og får applaus for jobben de gjør. Men når det kommer til stykket ser vi hvordan kvinnedominert sektor blir behandlet og bortprioritert hver eneste gang, avslutter Jørgensen.