Raymonds overklasseholdning minner om høyresidens moralske pekefinger på arbeiderklassen

11. juni går byrådslederen i Oslo, Raymond Johansen, ut og hevder at det har er etablert et «fast-track» til uføretrygd og at tempoet er helt ute av kontroll. Det kan virke som at Johansen tror at det bare er å trykke på en kølapp på et nav-kontor og vipps så får du utlevert trygden din.

24. juni 2020 av Erik Johansen Jørgensen

Kommentaren ble publisert i Dagsavisen 24.06.20

Arbeidslinjen som byrådslederen mener er den rette vei og gå er ikke annet enn en moraliserende pekefinger som mistenkeliggjør arbeidsfolk. Uttalelsene til Johansen får meg til å tenke på hvor mange har han fulgt de siste årene fram til en uføretrygd, og hvor mange i hans omgangskrets som har fått en uføretrygd ved å bare møte opp hos NAV.

Hvor kommer egentlig denne forakten mot syke mennesker fra? Arbeidslinjen som Arbeiderpartiet i sin tid presenterte er en mistillitserklæring og en mistenkeliggjøring av arbeiderklassen. Arbeiderbevegelsens pionerer vrir seg i graven når de hører denne nedlatende holdningen fra våre egne.

Arbeidslinjen og overklassetekningen om at bare de arbeidsløse, syke og fattige får det jævlig nok, vil de komme seg i arbeid, strider mot det solidariske grunnlaget fagbevegelsens mener vi skal bygge samfunnet på. Ord som tillitsreform betyr nada dersom partiene som skal innføre det ikke har tillit til samfunnets borgere. Arbeidsløshet er et samfunnsproblem og et offentlig ansvar, politikere skal ikke legge ansvaret og skylden på de som er syke og som står uten arbeid.

Det er et år og tre måneder til Stortingsvalget. Samfunnet trenger å få snudd skuta 180 grader så fort som mulig, og arbeiderbevegelsen komme til makta. Det er kun venstresiden som har svarene for et bedre samfunn for arbeidsfolk, og da må vi ta kampen mot høyresiden sammen. Dette klarer vi kun i felleskap og på arbeidsfolks premisser. Overklasseholdningene som eksisterer i enkelte kretser i arbeiderbevegelsen må pakkes sammen og kastes dit det hører hjemme; på borgerskapets skraphaug.