Fagforbundet Tromsø sender inn 66 forslag til LO kongressen

Styret i Fagforbundet Tromsø vedtok 03. juni å sende 66 forslag til LO kongressen som avholdes 3. – 7. mai 2021 i Oslo. Leder i Fagforbudnet Tromsø, Erik J. Jørgensen er svært fornøyd med prosessen og forslagene som nå sendes inn.

8. juni 2020 av Erik Johansen Jørgensen

- Jeg er kjempe stolt over forslagene som er kommet til styret, og som vi nå har vedtatt å sende videre til LO. Nord-Norges største fagforening skal ikke sitte stille i båten når politikken til LO skal formes og vedtas, tvert om skal vi være en tydelig stemme i fagbevegelsen, sier Jørgensen.

Han ønsker spesielt å takke LO i Trondheim som har gjort et kjempegodt arbeid med sine forslag, som andre fagforeninger kunne ta med og samle seg bak.

- LO i Trondheim er en kjempeviktig aktør i fagbevegelsen og har et radikalt og godt apparat som vi kan lære mye av. Det at fagforeninger og grasrota i LO kan samle seg bak gode forslag er kjempe positiv og vi ønsker å takke for den gode og grundige innsatsen LO i Trondheim har gjort.

Blant forslagene Jørgensen selv er mest fornøyde med og vedtatt handler om pensjon og EØS.

- Pensjonsreformen har vist seg å knuse pensjonsrettighetene til vanlige arbeidere. Det kan ikke vi som fagbevegelse være kjent med uten å gjøre noe med det. Vi krever en rettferdig og solidarisk pensjonsordning som tar var på alle arbeidsfolk, også de som må gi seg tidlig. Her har ikke LO vært tydelige nok, og vi mener at pensjon må settes på dagsorden og forhandles om på nytt.

- Vi mener EUs prinsipp om fri flyt av varer, tjenester, kapital og personer innenfor den Europeiske unionen, viser EU og EØS avtalens ideologiske overbevisning om en nyliberalistisk kapitalisme. Vi mener avtalen er for dårlig og skader rettighetene til arbeidsfolk og må derfor erstattes med en handelsavtale, fortsetter Jørgensen.

Forslagene sendes nå inn til forbundet sentralt som vil behandle forslagene som vurderer å sende de videre til LO kongressen. Fagforeningslederen mener det er viktige forslag som nå sendes inn tas på alvor og oppfordrer Fagforbundet sentralt til å lytte til signalene fra grasrota. 

- Nå er det opp til våre øverste tillitsvalgte å lytte til forslagene våre, og ta kampen videre inn i LO. Samfunnet går i feil retning og da er det kun vi i arbeiderbevegelsen som har svarene og løsningene for arbeidsfolk, avslutter Jørgensen.

Forslagene til LO kongressen finner du nederst i saken.

Last ned relaterte filer