AVLYST: INVITASJON TIL UFORMELL FAGFORENINGSKONFERANSE

Fagforbundet Tromsø inviterer til en uformell fagforeningskonferanse 06. - 07. oktober 2020 i forkant av forslagsfristen til Fagforbundets 5. ordinære landsmøte.

1. juli 2020 av Erik Johansen Jørgensen

Fagforbundet Tromsø har besluttet å avlyse planlagt uformell fagforeningskonferanse i starten av oktober i Tromsø. Dersom det er av interesse kan de som ønsker det gi beskjed så vil vi innkalle til en noe kortere samling på Teams rundt samme tid.

 

 

Fagforbundet Tromsø inviterer med dette fagforeningsledere og andre interesserte i Fagforbundet til en uformell fagforeningskonferanse i forkant av forslagsfristen til Fagforbundets 5. ordinære landsmøte 18. – 21. oktober 2021. Foreløpig program finner du nederst i invitasjonen. Endelig program ettersendes i starten av september.

Påmeldingslenke: Påmelding
Påmeldingsfrist: 11. september 2020. 

NB: Maks antall deltakere er 30 stk. Først til mølla-prinsippet gjelder.

Deltakeravgift:
Kr. 1.500,- pr. deltaker betales til:

Fagforbundet Tromsø – bankkontonummer 9019 07 00479, Pb. 6900 Langnes, 9299 Tromsø. Deltakeravgiften dekker lunsjbuffet begge dagene og middag 06. oktober.

Merk betalingen med navn på fagforeningen og navn på deltaker(e). Påmeldingen er gyldig når vi har registrert innbetalingen.

Konferansested:
Clarion Hotel The Edge, Kaigata 6, 9008 Tromsø. 

Det er satt av 30 rom på hotellet til kr. 1.190. For å benytte seg av tilbudet må man bestille over telefon eller e-post og oppgi referanse 29522.

Transport:
Det er dessverre ikke mulighet til å ta tog til Tromsø da Stortingsflertallet ennå ikke har prioritert det. Derfor vil den enkleste måten å komme seg til Tromsø på være med fly. Fra flyplassen kan du enten ta flybuss, drosje, eller rutebuss 42 fra flyplassen (retning Stakkevollan via sentrum) og gå av med Nerstranda og gå tre minutter langs kaia i retning nord. Rutetider finner du på www.entur.no.

Program for konferansen og annen relevant informasjon finner du på vår hjemmeside http://avd177.fagforbundet.no.

Covid-19 pandemien
Det er fortsatt usikkerhet rundt Covid-19 pandemien og framtidige restriksjoner og anbefalinger fra FHI. Fagforbundet Tromsø vil, til en hver tid, følge FHIs anbefalinger, og om nødvendig avlyser vi konferansen. Avbestillingsfristen til hotellet er fire uker før konferansen. Dersom konferansen må avlyses etter avbestillingsfristen vil ikke deltakeravgift bli refundert.

Annen informasjon:
Vi blir ikke å skrive ut debattheftene som er sendt ut fra Fagforbundet sentralt. Disse skal alle fagforeninger allerede ha fått tilsendt, om ikke finner du dem også på vår nettside.

Dersom du har innspill til programmet er det fint om du kommer med det innen 30. august.

Vi håper å se så mange som mulig i Tromsø 06. oktober!

 

Kameratslig hilsen:

Erik J. Jørgensen
Leder Fagforbundet Tromsø
Tlf. 452 70 169
E-post: ej@tromso.kommune.no

Last ned relaterte filer