Nyheter

Fylkesmesterskapet i helsefagarbeiderfaget

La elevene og lærlingene få muligheter til å kvalifisere seg til NM i helsearbeiderfaget. En konkurranse der elever, lærlinger og fagarbeidere kjemper om å bli best i sitt fag.

Årsmøte 2022

Årsmøte, vil som i fjor, bli avholdt digitalt.

Medlemsmøte Espira

Alle medlemmer som jobber i Espira er invitert til medlemsmøte på Teams

To nye frikjøpte tillitsvalgte

På medlemsmøte i dag ble det valgt inn to nye frikjøpte tillitsvalgte.

Julebord

Velkommen til julebord for medlemmer i Fagforbundet Karmøy

Kandidater til vervene som frikjøpt tillitsvalgt

Det var flere gode søkere til vervene som frikjøpt tillitsvalgt. Disse kan du stemme på ved valget på medlemsmøte den 2.11.2021.

Innkalling til medlemsmøte

Det er kommet inn flere gode kandidater til frikjøpt tillitsvalgt vervet, bli med å stem fram kandidatene du mener er best på medlemsmøtet.

Verv i styret

Kunne du tenke deg et verv i styret i Fagforbundet Karmøy?

Hovedtillitsvalgt/frikjøpt tillitsvalgt

Det er igjen tid for valg av hovedtillitsvalgt/frikjøpt tillitsvalgt i Fagforbundet Karmøy, gjelder perioden 01.01.22— 31.12.24.

Samling med Litterært pusterom for pensjonister og uføre

DETTE ER DESSVERRE HELT FULT! Pensjonist- og uføremedlemmer i Fagforbundet Karmøy inviteres til samling med Litterært pusterom, sosialt samvær, kaffe og litt å bite i.

Stipend?

Holder du på å ta utdanning eller kurs? Da kan du søke om stipend i Fagforbundet.

Årsmøte

21. april var det årsmøte i Fagforbundet Karmøy. På grunn av smittevern ble møtet digitalt denne gangen.

Ny hovedtillitsvalgt

Vi ønsker Gro Kristin hjertelig velkommen til Fagforbundet Karmøy

Kandidater til hovedtillitsvalgtvervet

Onsdag 28.10.20 skal vi velge hvem som skal være hovedtillitsvalgt de neste to årene. Her kommer en presentasjon av de tre kandidatene

Det er tid for å søke om stipend

Her finner du søknadsskjema og mer informasjon

Gave til en frivillig organisasjon i Karmøy

Hvem har gjort en ekstra innsats, og fortjener en påskjønnelse?

Uravstemning i KS

Viktig informasjon om frister, og protokoller

Kunne du tenke deg å være med i styret i Fagforbundet Karmøy?

I forbindelse med årsmøtet i januar 2021 ønsker valgkomiteen innspill på aktuelle kandidater til Fagforeningsstyret

Kunne du tenke deg å bli hovedtillitsvalgt?

Valg av to hovedtillitsvalgte for perioden  01.01.21- 31.12.22

Vervekampanje

Bli med og verv medlemmer i sommer