Uravstemningen i Oslo kommune er i gang

Fagforbundet Oslo oppfordrer våre medlemmer til å stemme ja i uravstemningen. Våre medlemmer kan vinne en viktig seier som gjør at det er endelig forhandlingsrett på pensjon. Bruk din stemme.

3. november 2020 av Steinar Ottesen

Uravstemningen for medlemmer i Oslo kommune har blitt sendt ut på SMS. Har du ikke fått SMS ta kontakt med din fagforening. Fristen for å stemme er midnatt 7. desember. Fagforbundet Oslo oppfordrer alle til å bruke stemmeretten.

Resultatet som ble forhandlet frem innebærer at forhandlingsrett på pensjon endelig skal inn i tariffavtalen. Dette innebærer at alle endringer i tjenestepensjonen må forhandles om i tariffoppgjørene, og at arbeidstakerorganisasjonene kan bruke streikeretten for å verne om ordningene.

– Dette er på sikt enormt viktig for å sikre pensjonsrettighetene for våre medlemmer. Vi har vært vitner til at alle de borgerlige partiene i Oslo bystyre de siste årene har foreslått endringer som langt på vei ville rasert våre pensjonsbetingelser. Nå går vi fra å ha drøftingsrett til forhandlingsrett på bestemmelsene for tjenestepensjonsordningen i Oslo kommune, forteller Roger Dehlin som er leder av Fagforbundet Oslo.

Den totale rammen for lønnsoppgjøret i kommunen er på 1,7%, tilsvarende det som ble gitt i frontfaget (industrioverenskomsten som legger føringer for resten av tariffoppgjørene). Alle ansatte i Oslo kommune får et tillegg på 0,9%, men minimum 4 400 kr. Lønnsoppgjøret har en solidarisk profil og de lavest lønte har fått et minimumsbeløp.

Fagforbundet har lenge kjempet for en heltidskultur i Oslo kommune, og fikk gjennomslag for en del presiseringer i overenskomsten. I tillegg har Fagforbundet i sin særavtale med Oslo kommune fått gjennomslag for å opprette den nye stillingskoden «Skole- og AKS-assistent». Det vil kunne gjøre det lettere for disse assistene å få hel og fast stilling.

På bakgrunn av dette oppfordrer Fagforbundet Oslo at våre medlemmer stemmer ja til et solidarisk oppgjør.

Mer om avstemningen

Alt om uravstemning i lønnsoppgjør

Mer om resultatet i Oslo-oppgjøret