Full støtte til Farukh Qureshi fra Fagforbundet Oslo

Fagforbundet Oslo mener at Farukh Qureshi er den beste fagligpolitiske kandidaten i Oslo Arbeiderparti og legger hele sin støtte bak han før stortingslista skal vedtas 1. desember.

27. november 2020 av Steinar Ottesen

Fagforbundet Oslo ønsker å vise frem de fagligpolitiske kandidatene som jobber for en plass på Stortinget. Vi ønsker fagligpolitiske kandidater høyt på listene i Oslo Arbeiderparti, Oslo SV og Rødt Oslo. Fagligpolitiske kandidater høyt opp på nominasjonslistene til partiene på venstresiden er viktig for hele fagbevegelsen. Kandidater ikke bare med kjennskap og kunnskap, men med bakgrunn fra fagbevegelsen er viktig for vanlige arbeidsfolk. Fagligpolitiske kandidater skaper en bredde på Stortinget slik at alle grupper er representert. Vi trenger flere fagligpolitiske kandiater på Løvebakken som kan kjempe for hele faste stillinger, tjenester i egenregi og et seriøst arbeidsliv. 

Første fagligpolitiske kandidat vi ønsker å fremheve er Farukh Qureshi.  

Nominasjonsmøte i Oslo Arbeiderparti finner sted tirsdag 1. desember og det er mange gode kandidater. Den fagligpolitiske kandidaten som Fagforbundet Oslo støtter er Farukh Qureshi. Bakgrunnen er at Farukh kommer av og fra bevegelsen. Han er tillitsvalgt, har et bunnsolid fundament i fagbevegelsen og kommer fra grasrota. Han jobber som fengselsbetjent, og er leder og tillitsvalgt for Oslo fengselsfunksjonærers forening.

En tydelig stemme for arbeidsfolk

Hvorfor vil du på Stortinget?

- Jeg vil på Stortinget for å være en tydelig stemme for helt vanlige arbeidsfolk og dem som opplever at dem ikke har noen stemme, sier Farukh Qureshi.

- Jeg er en grasrotkandidat og kommer fra grunnflata i fagbevegelsen. Mange tillitsvalgte og organiserte som jeg møter kjenner seg igjen i meg. Det er nok en erkjennelse av situasjonen og at fagbevegelsen må være bedre representert slik at vi kan vinne tilbake flere LO-medlemmer som vanligvis stemmer på oss. Gjennom min tid i fagbevegelsen har jeg sett viktigheten av det fagligpolitiske samarbeidet og trepartssamarbeid. Det vil jeg kjempe for hver eneste dag hvis jeg skulle bli stortingsrepresentant. 

Vil ta kampen mot økte forskjeller

Hva er dine hjertesaker?

- En av mine hjertesaker er et trygt og anstendig arbeidsliv. Vi må ta opp kampen mot useriøse aktører i arbeidslivet.

- Jeg vil også nevne den antirasistiske kampen og kampen mot økte forskjeller. Jeg har vokst på Mortensrud og bor på Bjørndal. Jeg har selv opplevd fattigdomsproblematikken på nært hold. Dette er en av våre viktigste kamper i tiden fremover. Vi ser hva som skjer i et samfunn hvor forskjellene øker og fagforeningene er svekket. Det kan ikke skje i Norge, sier Qureshi.

Farukh Qureshi må høyere opp lista

Farukh Qureshi er medlem av Kultur- og utdanningsutvalget i Oslo Bystyre og medlem av fagligpolitisk utvalg i Oslo Arbeiderparti. Vi har samarbeidet godt med Farukh om viktige saker i utvalget og han har besøkt mange av våre fagforeningene i andre sektorer. Han har demonstrert viktigheten av fagligpolitisk samarbeid og nærheten mellom bystyret og fagforeningene. Nå bør han få samme mulighet på Stortinget. Fagforbundet Oslo forventer en høyere plass på stortingslista for Qureshi. 

Stine Westrum som er 3. kandidat for Rødt Oslo er et annet eksempel på en fagligpolitisk kandidat. Hun vil du bli bedre kjent med til uka.

Fra bystyret til Stortinget? Fagforbundet Oslo støtter Farukh Qureshi helhjertet.