Mellomoppgjøret 2021

Her legger vi ut relevant informasjon om mellomoppgjøret i 2021 for medlemmer i Fagforbundet Oslo.

Oslo kommune

Det endte med en meklingsløsning i mellomoppgjøret for Oslo kommune, og dermed ikke streik for Fagforbundets medlemmer. Løsningen innebærer at alle er sikret minimum 16 500 kr i tillegg med virkningsdato fra 1. mai 2021.

Les mer:

 

Spekter

Forhandlingene i Spekter-området går over flere etapper. Det er oppnådd enighet i det sentrale lønnsoppgjøret (A-delen), og gjelder for samtlige virksomheter i Spekter.

A-delsforhandlingene danner grunnlaget for tarifforhandlinger på hver enkelt overenskomst (B-del). I B-delen regulerer lønns- og arbeidsvilkår i den enkelte virksomhet.

Deretter går oppgjøret tilbake til LO Stat og Spekter (Fase 3). Kommer ikke partene til enighet går lønnsoppgjøret til mekling. I helseforetakene gjennomføres en egen landsomfattende forhandlingsrunde.

Les mer:

 

Staten

Forhandlingene i statsoppgjøret endte med brudd 29. april. Oppgjøret går til mekling hos Riksmekleren som starter 5. mai, og har utløp ved midnatt 26. mai.

Les mer