Tirsdag 24. november 2020
Webinar om ordningen Fagbrev på jobb

24
nov.
2020
kl. 12:00 13:00

Sted

Digitalt (lenke kommer)

Tidspunkt: Kl. 12.00-13.00

Lenke: Kommer senest en dag før arrangementet.

Facebook-arrangement: https://fb.me/e/31x84WSLE

Helse- og omsorgssektoren har en høy andel ansatte uten formell kompetanse. Kommunene har et mål om å redusere denne andelen, og å øke andel ansatte med formell kompetanse. Det er et stort behov for fagarbeidere i sektoren i årene som kommer.

Fagforbundet og andre har gjennom bransjeprogrammet fått midler til å sette søkelys på ordningen fagbrev på jobb, gjøre denne kjent blant ledere og ansatte i kommunene og bidra til at det blir en attraktiv ordning som tilbys i alle fylker.