Onsdag 23. september 2020
Kurs i saksbehandling

23
sep.
2020
kl. 09:00 12:00

Sted

Digitalt kurs, Microsoft Teams

Målgruppe: Hovedtillitsvalgte, fagforeningsledere og andre ressurspersoner i fagforeningen.

Hensikten med kurset er å sette tillitsvalgte i bedre stand til å behandle saker for medlemmene, ved å få kunnskap og trene på ferdigheter innenfor gjeldende lov- og avtaleverk.

Tema:
- Grunnleggende saksbehandling
- Grunnleggende begreper
- Oppsett og formkrav av brev, protokoller og referater
- Saksbehandlingsregler i lov- og avtaleverk
- Prosess i saksbehandling
- Konsekvenser i saksbehandling

Vi ber om at du registrerer deg på følgende link innen 14. september:
https://fagforbundet.provisoevent.no/fagforbundet/events/saksb2309/register

Deltakere som har fått plass på kurset vil motta permisjonssøknad ved bekreftet plass.

Informasjon om pålogging vil bli sendt ut ca. 1 uke før kurset.

Vel møtt til kurs!