Til hovedinnhold

Hovedoppgjøret 2022

Her legger vi ut relevant informasjon om hovedoppgjøret i 2022 for medlemmer i Fagforbundet Oslo.

Oslo kommune

Oslo kommune er en av landets største arbeidsgivere og egen tariffavtale. Alle som er ansatt av Oslo kommune, eller de kommunale foretakene som eies av Oslo kommune, er omfattet av denne tariffavtalen

Fagforbundet forhandler med Oslo kommune som en del av LO Kommune Oslo, og kom til et meklingsresultat over et døgn på overtid. 

Oslo sporveier

Spekter

Arbeidsgiverorganisasjonen Spekter har medlemsbedrifter på en rekke tariffområder, som sykehus, pleie og omsorg, oppvekst og barnevern, kollektivtrafikk og kultur. Den største overenskomsten (Område 10 - Spekter helse) omfatter Fagforbundets medlemmer i offentlige sykehus.

LO Stat (deriblant Fagforbundet) og Spekter har forhandlet fram hovedavtalen for de neste fire årene. Blant forbedringene er vilkår for ansatte ved virksomhetsoverdragelse, et punkt om at tillitsvalgte skal ha tilgang til nødvendig kommunikasjonsutstyr og en generell vektlegging av at bærekraft, natur og miljø skal inn som en del av hverdagen på arbeidsplassen.

NHO

Næringslivets hovedorganisajson er den største interesseorganisasjonen for private bedrifter i Norge.

Fagforbundet har seks selvstendige avtaler innenfor LO/NHO-området. Det er tariffavtale for frisører, ambulanseavtalen, overenskomst for helse og omsorg, overenskomst for dyrepleiere og klinikkassistenter, overenskomst for barnehager og en avtale som omfatter blant annet kinoer, Norges Blindeforbund, asylmottak og barnevern.

VIRKE

Virke er den største arbeidsgiverorganisasjonen for handel og tjenester, og har medlemsbedrifter i bransjer som helse, omsorg, utdanning, kultur og frivillighet.

Finans Norge

Fagforbundet har medlemmer ansatt i blant annet DnB og NETS som er organisert i Fagforbundet finans og teknologi (tidligere Postkom).

Bussbransjeavtalen

Bussbransjeavtalen omfatter rutebussjåfører, ekspressbussjåfører, turbussjåfører, verkstedarbeidere og renholdere. NHO Transport og Spekter/Vy er motpart i forhandlingene. Fagforbundet inngår i meklingen sammen med Fellesforbundet, Norsk Jernbaneforbund (NJF), og Yrkestrafikkforbundet (YTF). 

PBL (Private Barnehagers Landsforbund)

PBL er en interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for private barnehager. Over 1 900 private barnehager i Norge med rundt 32 000 ansatte er medlem i PBL.

Hei, jeg heter Frøya. Hva kan jeg hjelpe med?