Tariffoppgjøret i 2020/2021

Streik i private omsorgsbedrifter

NHO ville ikke komme Fagforbundet i møte på noen punkter, og det ble dermed umulig å ivarteta medlemmene på en bra måte. Fagforbundet og FOs medlemmer har over tid sakket akterut lønnsmessig over flere år i private omsorgsbedrifter. Når NHO velger å ikke imøtekomme kravene fra Fagforbundet ble det nødvendig å streike. 

Les: 

NHO sa nei til helhetlig løsning i private helsetilbud (19. jan 2021)

NHO-streiken i private omsorgsbedrifter: -Fagforbundet har vært ansvarlige (14. jan 2021)

Streiken i private omsorgsbedrifter og barnehager utvides (13. jan 2021)

Streik i private omsorgsbedrifter (11. jan 2021)

NHO Pleie og omsorgsoverenskomsten: Brøt med NHO for å sikre medlemmene likebehandling (18. nov 2020)

Brudd i forhandlingene for pleie- og omsorgsoverenskomsten med NHO (12. november 2020)

 

Streik i private helsetilbud

Fagforbundet og FO kom ikke til enighetet med NHO Service og Handel om en ny tariffavatale i område 481 Pleie- og omsorgsoverenskomsten, i meklingen 19. januar. Til sammen er 15 ansatte tatt ut i streik, blant de er flere arbeidsplasser i Oslo: Doro Care, Ecura hjemmetjeneste og BPA, Norlandia hjemmesykepleie og Kantarellen rehabiliteringssenter- 

 

Les:

NHO sa nei til helhetlig løsning i private helsetilbud (19. jan 2021)

Fagforbundet i mekling på pleie- og omsorgsoverenskomsten (18. jan 2021)

 

 

  

Fagforbundet har en tariffkalender der en kan se når tarifforhandlingene starter på en flere tariffområder.

 

 

FERDIGFORHANDLEDE OPPGJØR 

Løsning i Oslo-oppgjøret

Etter mekling kom partene til enighet i Oslo-oppgjøret. Et stort flertall av medlemmene stemte ja til å godta oppgjøret i uravstemningen. 

Les:

Historiske pensjonsseire for våre medlemmer (10. des 2020)

Oslo-oppgjøret i havn - pensjonskamp endelig kronet med seier (15. okt 2020)

Uravstemingen i Oslo kommune er i gang (3. nov 2020)

Fare for streik i Oslo kommune (12. okt 2020)

Tariffoppgjøret 2020 - Brudd i Oslo kommune (16. sept 2020)

Forhandlingene i Oslo kommune fortsetter (8. sept 2020)

Tarifforhandlingene i Oslo kommune endelig i gang (3. sept 2020)

 

 

Mange av oppgjørene er ferdigforhandlede. 

Les:

Enighet i lønnsforhandlingene med FUS-barnehagene (18. jan 2021)

Virke - HUK: Enighet i lønnsoppgjøret for ideelle virksomheter innen helse, utdanning og kultur (2. des 2020)

Fullt gjennomslag for pensjon hindret barnehage-streik i Norlandia (3. des 2020)

Streik avverget i Staten (15. okt 2020)

Lønnsoppgjøret i finanssektoren klart (14. okt 2020)

 

Det ble til slutt et godt meklingsresultat for dyrepleierne. Resultatet gir 12 285 kroner ekstra i året for de som ligger på minstelønnssatsen. Alle medlemmer i området er sikret en årslønnsøkning på 5 850 kr i året. Løsningen kom på plass etter at det ble gjennomført ny meklingsrunde på bakgrunn av at medlemmene først sa nei i uravstemning til et tidligere løsningsforslag.

 

Les:

Mekling ga forbedret avtale for dyrepleiere og klinikkassistenter (21. jan 2020)

Fare for streik i dyreklinikker (18. jan 2021)

Flertallet av dyrepleierne stemte nei i uravstemninga (27. nov 2020)

 

 

Kirken måtte det en historisk streik til for å sikre morgensdagens prester samme lønnsnivå som dagens prester. 

Les:

Streiken i Kirken er avblåst - partene er kommet til enighet (11. jan 2021)

Prestestreiken er trappet opp - kan gå ut over julegudstjenester (21. des 2020)

Fagforbundet i historisk prestestreik (17. des 2020)

Historisk prestestreik inn i jula (17. des 2020)

Streik i kirkelig sektor (12. des 2020)

 

I kultursektoren ble det oppnådd enighet om oppgjøret ved teaterne og Den Norske Opera & Ballett, etter at Riksmekleren anmodet om å utsette meklingen om pensjonsspørsmålet. Kravet om livsvarig og kjønnsnøytral pensjon skal forhandles i mellomoppgjøret til våren. 

Les:

Enighet i kultursektoren (13. jan 2021)

Ingen streik i kultursektoren (5. jan 2021)

Spekter løper fra løftene. Stor streikefare i kultursektoren (21. okt 2020)

 

Bussoppgjøret er avsluttet etter streik, mekling og uravstemning der et knapt flertall sa ja til resultatet. Blant Fagforbundets medlemmer sa et overveldende flertall nei til oppgjøret, men det er det samlede resultatet fra de fire forbundene Fagforbundet, Fellesforbundet, Norsk Jernbaneforbund og Yrkestrafikkforbundet som gjelder. 

Les:

Knapt ja-flertall i bussoppgjøret (23. okt 2020)

Busstreiken ga resultater (1. okt 2020)

Busstreiken er over (1. okt 2020)

Støtteerklæringer til busstreiken ruller inn (23. sept 2020)

Busstreiken: Klare for langvarig kamp (21. sept 2020)

Streik i bussbransjen (21. sept 2020)

Brudd i forhandlingene om bussbransjeavtale (3. sept 2020)

Klare til kamp for bussbransjeavtale (2. sept 2020)

 

Oppgjøret i private barnehager er avsluttet etter at Fagforbundet og Private Barnehagers Landsforbund (PBL) kom til enighet. 

Les:

Klart ja-flertall i lønnsoppgjøret i private barnehager (PBL) (30. oktober 2020)

Enighet i lønnsoppgjøret i private barnehager (5. oktober 2020)

 

Posten Norge sitt oppgjør er ferdigforhandlet.

Les: 

Flertall sa ja til lønnsoppgjøret i Posten (19. okt 2020)

Ny lønn og seniordager i oppgjøret for Posten Norge (8. sept 2020).

Lønnsoppgjøret i Posten er i gang (2. sept 2020).

 

Sykehusoppgjøret endte med at fagarbeidere ble prioritert. I tillegg styrkes arbeidet med å få flere hele stillinger betraktelig.

Les: 

Godt resultat i sykehusoppgjøret (27. okt 2020)

 

Oppgjøret i Lovisenberg Omsorg er ferdigforhandlet. Ansatte får et generelt tillegg på 4065, inkludert det som ble avtalt i A-delsforhandlingene og B-delsforhandlingene. Deltidsansatte gis forholdsmessig tillegg. I tillegg er partene enige om å sette ned et utvalg som skal se på harmonisering av lønn og arbeidsbetingelser for ansatte i stiftelsen diakonissehuset Lovisenberg og underliggende virksomheter innenfor sykehjemsdrift. 

Les:

Protokoll for lokale B-delsforhandlinger mellom Lovisenberg Omsorg og Fagforbundet og Delta (15. sept 2020)

Overnskomst Del B mellom Lovisenberg Omsorg og Fagforbundet 2020-2022

 

 

Våre hovedkrav 

Nedenfor finner du hovedkravene fra tariffrepresentantskapet som Fagforbundet Oslo gjennomførte i november 2019. 

Følgende generelle krav/hovedkrav kreves på alle områder

I uprioritert rekkefølge
• Det skal iverksettes pilotprosjekt med arbeidstidsreduksjon med full lønnskompensasjon innenfor alle tariffområder.
• Ingen svekkelser i tariffavtalene.
• Det innføres pensjon fra første krone og forhandlingsrett på pensjon i alle tariffavtaler.
• Alle tariffområder skal forplikte seg til å ha lærlinger.
• Lønnstillegg skal i hovedsak gis som kronetillegg.
• Det skal settes av midler til kompetanseheving i alle tariffområder for alle yrkesgrupper, og kompetanseheving skal gi økonomisk uttelling.

Merknader vedtatt sendt til Fagforbundet med hovedkrav:
- Det må jobbes for å få inn forpliktende felles tiltak for å øke organisasjonsgraden i alle tariffområder.
- Fagforbundet må ta et felles forpliktende ansvar for å løfte tariffområder med minstelønnssatser under 90% av industriarbeiderlønn
- Sympatistreiker for tariffområder der organisasjonsgraden gjør dette nødvendig, må være en del av Fagforbundets streikeberedskap.